9

Steun Adullam

De overheid verleent geen gelden voor het identiteitsgebonden deel van de gehandicaptenzorg. Daarnaast gaat de overheid de komende jaren fors bezuinigen, wat voor onze organisatie directe gevolgen heeft. Het vervoer bijvoorbeeld, dat nodig is om naar één van onze voorzieningen te gaan, komt hierdoor voor eigen rekening. Een andere overheidsmaatregel is het decentraliseren van de zorgverlening in het kader van de Wmo. Deze bezuinigingsmaatregel zorgt er direct voor dat we jaarlijks ongeveer € 950.000,- minder ontvangen. Om waardevolle zorg mogelijk te houden, doen we een beroep op u!
 

Hoe Adullam steunen?

U kunt ons op diverse manieren steunen. Kies uit de onderstaande mogelijkheden welke manier u het beste past.
  • Word donateur en blijf betrokken bij ons werk.
  • Wilt u uw vrije tijd op een zinvolle manier invullen? Word dan vrijwilliger bij Adullam!
  • Leg uw gift vast in een overeenkomst, zodat de Belastingdienst aan uw gift meebetaalt.
  • Neem een legaat voor ons op in uw testament.
  • Zet u in door actief te zijn binnen een comité.
  • Organiseer als school een actie: het is verrijkend voor de kinderen!
  • Geef als bedrijf invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door het steunen van onze Stichting.
Hebt u andere ideeën? Maak vrijblijvend een afspraak met Jan van Velthuizen. Samen bezoeken we dan één van onze voorzieningen om in gesprek te gaan met enkele bewoners, deelnemers of logés. Zeker weten dat u geïnspireerd thuiskomt!

ANBI-status

Stichting Zorg Adullam is geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat de overheid onze Stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling ANBI. Bij het nalaten of schenken van geld is het goed om te weten dat wij als ANBI vrijgesteld zijn van belastingen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de identiteitsgebonden gehandicaptenzorg.

Adullam direct steunen?

Maak uw gift over aan Stichting Zorg Adullam, Barneveld, IBAN NL83 RABO 0337 5866 91.

Publicatieverplichting ANBI

Onder overige publicaties vindt u de jaarverslagen in verband met de ANBI-publicatieverplichtingen.

Onze steunstichting gaat zo efficiënt mogelijk om met uw bijdrage. In het Adullam Contact leggen we hierover ook verantwoording af aan onze donateurs. We laten zo nauwkeurig mogelijk zien waar het geld naartoe gaat.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie