15

Werkgroep Fondsenwerving

De Werkgroep Fondsenwerving is de verbindende schakel tussen de Adullam-organisatie en de comités en contactpersonen. De Werkgroep vervult een faciliterende en adviserende rol. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van fondsenwerving.

De Werkgroep bestaat uit de volgende personen:
 

Voorzitter Werkgroep Fondsenwerving

J. (Jan) van Velthuizen
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
T 088 238 55 06

Secretaris Werkgroep Fondsenwerving

A.C. (Arie) Verhoek
acverhoek@adullamzorg.nl


Lid Werkgroep Fondsenwerving

T. (Teunis) Koppelaar
tkoppelaar@adullamzorg.nl

 

Lid Werkgroep Fondsenwerving

A. (Albert) van de Pol
avandepol@adullamzorg.nl

Advertentieacquisiteur Adullam contact


Adverteren in ons contactblad geeft u een unieke kans om uw bedrijf of product te presenteren aan onze achterban. Voor het reserveren van advertentieplaatsen en eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met de advertentieacquisiteur.

Th. (Theo) van Brenk
tvanbrenk@adullamzorg.nl
T 0318 64 83 33

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie