Passend Onderwijs is mijn ideaal!”
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Hier staat Passend Onderwijs voor en dat is ook mijn ideaal. Na de pabo en de master Special Educational Needs ben ik gaan werken in het speciaal basisonderwijs in Bleskensgraaf. Op deze school kon ik me, als leerkracht en IB’er, inzetten om een passende onderwijsplek te creëren voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Sinds augustus van dit jaar ben ik locatieleider van De Klimboom in Barneveld. Van Bleskensgraaf naar Barneveld, van het onderwijs naar de zorg. Dat lijkt ver uit elkaar te liggen. Toch sluit het allebei aan bij mijn ideaal.

Het mooie aan De Klimboom is dat onderwijs en zorg samenkomen. De Klimboom is niet alleen een kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen vanaf twee jaar, maar ook een organisatie die zorg biedt aan kinderen in de klassen van de Rehobothschool. Doordat De Klimboom en de Rehobothschool op één locatie zitten en samenwerken, kan elk kind zeggen: ‘Ik ga naar school.’

Ook de orthopedagoog, de logopedist en de fysiotherapeut dragen vanuit hun expertise bij aan een passende onderwijsplek voor elk kind. Ze richten zich niet alleen op de kinderen, maar ook op de begeleiders. Daardoor kunnen we professionele zorg bieden in de onderwijsomgeving.

Wanneer we - samen met school - een zo passend mogelijke plek voor een kind vinden, denk ik steeds weer: mijn ideaal is op De Klimboom realiteit!
Wil je ook werken bij Adullam? Wil jij een rol spelen in de verzorging en begeleiding van mensen met een beperking? Heb jij aandacht voor de mogelijkheden en het ontplooien van talenten van je medemens? Vind je het belangrijk om identiteitsgebonden zorg te verlenen? Bekijk onze vacatures