KDC De Klimop

Op De Klimop komen zorg en onderwijs samen. Onze locatie is onderdeel van een brede school en bevindt zich naast het gebouw van de Obadjaschool. Op de groepen van het kinderdagcentrum (KDC)  leren en ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau. Vanuit De Klimop  wordt ook zorgondersteuning geboden in de klassen van de Obadjaschool.

Aanbod KDC

De Klimop is een kinderdagcentrum dat  zorg en ontwikkelgericht aanbod biedt voor kinderen vanaf twee jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Samen met de orthopedagoog, als hoofdbehandelaar,  wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat gebaseerd is op de behoeften en het perspectief van het kind. Dit plan is de basis voor de ontwikkelgerichte activiteiten die op het KDC plaatsvinden. Dit kunnen schoolse, praktische of belevingsgerichte activiteiten zijn.

Op het KDC werken we ook samen met verschillende behandelaars zoals een logopediste, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een speltherapeut en audiovisuele experts om de kinderen  behandeling op maat te bieden.  Aandachtsgebieden voor de behandelaars zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling, de  cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de communicatie en zelfredzaamheid.

De medewerkers van De Klimop begeleiden dagelijks de kinderen en werken samen met de behandelaars  aan de ontwikkeling van het kind. Structuur en veiligheid voor de kinderen  staan hierbij centraal.

Samen met school bieden wij een passende combinatie van identiteitsgebonden zorg en onderwijs aan kinderen met een beperking.

Zorgondersteuning

Onze zorgondersteuners geven (individuele) begeleiding en  ondersteuning aan de kinderen in de klassen van de Obadjaschool. Samen met de leerkracht zorgt de zorgondersteuner dat het kind het onderwijsprogramma in de klas kan volgen.

Identiteit

Naast het psychische en lichamelijke welzijn is binnen Adullam ook nadrukkelijk aandacht voor het geestelijk welzijn van de kinderen. Daarom wordt binnen Adullam zorg  en begeleiding geboden op Bijbelse gronden conform onze reformatorische identiteit.
Adres en contactgegevens:
Is De Klimop een aantrekkelijke omgeving voor uw kind/familielid? Heeft u vragen over het zorgaanbod? Neem dan contact op met zorgconsulente G.M. (Renate) Hazeleger. Zij staat u graag te woord. Wilt u uw kind aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over kinderdagcentrum.

Kinderdagcentrum De Klimop
Willem Barentszstraat 72
8023 WS Zwolle
T 088 238 56 55
hbalder@adullamzorg.nl
Bel KDC De Klimop
088 238 56 55

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie