11

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad overlegt tussentijds met de diverse MT-leden over het te ontwikkelen beleid en adviseert namens de medewerkers de Raad van Bestuur. De onderwerpen zijn met name terug te vinden in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. 

De taak van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Adullam heeft een dubbele taak:
  • het behartigen van het welzijn en de belangen van de medewerkers;
  • het behartigen van de belangen van de Stichting als geheel.
Om deze taak uit te voeren is een goede samenwerking met de Raad van Bestuur en de medewerkers noodzakelijk. De Ondernemingsraad vindt het belangrijk om een betrokken en betrouwbare overleg- en adviespartner van de Raad van Bestuur te zijn.
 
De Ondernemingsraad handelt in overeenstemming met de identiteit van Adullam. In overleg met de Raad van Bestuur is een convenant opgesteld waarin de Ondernemingsraad aangeeft dat hij deze identiteit onderschrijft. 

Vertegenwoordiging medewerkers

Onze voorzieningen zijn landelijk verdeeld. De leden van de Ondernemingsraad zijn evenredig verdeeld over de voorzieningen. Deze 9 leden vertegenwoordigen circa 450 medewerkers. Om goed bereikbaar te zijn voor alle medewerkers, is ieder lid van de Ondernemingsraad contactpersoon van een aantal voorzieningen. 

Contact met de Ondernemingsraad

Wilt u meer informatie of wilt u om een andere reden in contact komen met onze Ondernemingsraad? Dan nodigen wij u uit te mailen met: 
or@adullamzorg.nl.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie