12

Disclaimer

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, Stichting Zorg Adullam en Stichting Steun Adullam, hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen Adullam, verleent u hierbij toegang tot www.adullamzorg.nl en www.werkenbijadullam.nl, hierna (beide) te noemen: de Website. Op de Website publiceert Adullam teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Adullam en derden zijn aangeleverd. Adullam besteedt veel aandacht aan de correcte invoer van gegevens op deze website. Desondanks kan informatie op de Website onjuist of onvolledig zijn. Adullam is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in gegevens op de Website. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de Website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Adullam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de Website. Als u twijfelt over de juistheid van de gegevens of onjuistheden tegenkomt, vragen wij u contact met ons op te nemen.
Sommige (hyper)links in de Website leiden naar websites buiten het domein van de Website die geen eigendom zijn van Adullam. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van de Website.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website liggen bij Adullam. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adullam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adullam. Deze toestemming kunt u aanvragen door contact op te nemen via info@adullamzorg.nl.

Vanwege de kwetsbaarheid van de cliënten van Adullam zij met nadruk vermeld, dat het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van het tekst-, beeld- en fotomateriaal op de Website, niet is toegestaan.

Overig

De informatie en aanbevelingen op de Website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de Website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle rechten voorbehouden.
 
Mocht u over de inhoud van deze disclaimer vragen hebben neem dan contact met ons op.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie