DAC Maasheim

Maasheim: een professioneel centrum voor werken, leren en activiteiten. De wapperende Adullam-vlag heet u welkom bij dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) Maasheim. Binnengekomen treft u één van de deelnemers aan die u de weg wijst naar de persoon of ruimte waar u heen wilt. Dagelijks bezoeken zo’n 55 deelnemers het DAC om hun werk uit te voeren en/of om (ontwikkelings)activiteiten te doen.

Deelnemers en werkzaamheden

Maasheim biedt werk en dagbesteding aan jongere en oudere zorgvragers, wat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. Verdeeld over negen groepen zijn er ongeveer 55 deelnemers die dagelijks of een aantal dagen in de week allerhande werkzaamheden aangeboden krijgen. Daarnaast is er ook een vakantie-opvanggroepje, voor met name kinderen die het zmlk-onderwijs volgen. De werkzaamheden zijn gevarieerd, zoals inpakwerkzaamheden van o.a. snoep en roosters. Vele handen maken licht werk en iedereen doet wat mogelijk is met zijn of haar beperkingen. In de winter worden eindejaarspakketten verzorgd. Op woensdag gaat een aantal mannelijke deelnemers wat anders doen: zij gaan naar school. Niet om in de schoolbanken te gaan zitten, maar om de tuin van de school te onderhouden: gras maaien, bladeren opruimen, onkruid weghalen enzovoort. Via sponsors hebben ze ‘echte tuinkleren’ gekregen met hun eigen naam erop. Soms gebeurt het wel dat ze een tuintje onderhouden bij particulieren. Dit kan op aanvraag helemaal naar wens worden uitgevoerd. Een aantal vrouwelijke deelnemers gaat dan de kerk schoonmaken. Zo zijn de deelnemers zélf vrijwilliger en maken zij anderen blij met hun hulp! Tegelijkertijd verbreed het hun wereld en maken ze deel uit van de maatschappij.
 
Het bakkersteam zorgt ervoor dat het regelmatig heerlijk ruikt in de bakkerij van Maasheim . De bakkerij en chocolaterie zijn voorzien van professionele machines en het resultaat mag er zijn! Deelnemers nemen zelf de bestelling op gaan ermee aan het werk. Van al de producten die we maken in de bakkerij is een receptenmap gemaakt. Voor een aantal deelnemers is een foto-receptenmap gemaakt, zodat zij aan de hand van foto’s een heel recept of een taart zelfstandig kunnen maken. Neem gerust een kijkje in Bakkerij en chocolaterie De Likkepot en bestel uw bakkerij- of chocoladeproducten.

Om variatie te krijgen in het werk, vaardigheden uit te breiden of aan te laten sluiten bij hun interesse, werken deelnemers ook op andere groepen. Denk hierbij aan voorlezen, blokfluiten en helpen met eten geven. Tijdens gesprekken met de eerstverantwoordelijk begeleider kunnen deelnemers aangeven wat hun wensen zijn. Maasheim heeft een winkeltje, 't Snuffelhoekje, dat dagelijks geopend is voor uw kaarten, kraam- of verjaardagscadeau, snoep of allerlei creaties met hout.
 
We verzamelen oud ijzer, dus breng gerust uw oude fiets, computer of iets anders naar Maasheim. Als ophalen nodig is, kan dit besproken worden.
Sommige deelnemers gaan handwerken in een verzorgingstehuis. We hebben een snoezelruimte waar deelnemers kunnen ontspannen. Een breed assortiment aan activiteiten dus!

Een breed assortiment aan activiteiten dus!

Dagindeling

De dag begint voor de meeste deelnemers met een busreis. Ze worden opgehaald door chauffeurs die een klik hebben met de doelgroep, waardoor de busreis voor de meesten een fijne rit is! Rond 9.00 uur komen de deelnemers aan op Maasheim. Om 9.15 uur wordt de dagopening gehouden: psalmen zingen, gebed en een vertelling uit de Bijbel. Dan is het tijd om aan de slag te gaan; ieder gaat aan zijn of haar werk. Tussentijds worden evaluatiegesprekjes met deelnemers gehouden en wordt er aan doelen gewerkt. Rond half elf is er koffiepauze. ’s Middags, na het eten, lezen we uit de Bijbel en zingen we een psalm die wordt geleerd. Na het middageten gaan sommigen rusten, een ontspannende activiteit doen of gewoon aan het werk. Aan het einde van de dag sluiten we af met een lied, lezen uit een (dag)boek en gebed. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de deelnemers om 15.30 uur met de bus naar huis. Op woensdag is dit een half uur eerder.
 
Dagelijks hebben we diverse bewegingsactiviteiten.
  • Wandelgroep: als het droog is, wordt een ronde gemaakt buiten Maasheim .
  • Hometrainergroep: in de hal of buiten staan hometrainers. Deelnemers kunnen naar hartelust gaan fietsen.
  • Rolstoelgym: er wordt gegymd met de deelnemers die in een rolstoel zitten. Voornamelijk wordt gebruikgemaakt van een grote bal of kleinere ballen. Deelnemers met lichamelijke beperkingen hebben veel baat bij het bewegen.

Elke maandagmiddag zingt het Maasheim-koor in de hal.

We komen bij elkaar om psalmen te zingen; deelnemers bespelen het orgel en geven beurtelings een psalm op. Ook hebben we een ‘koster’ die de banken klaarzet.

Team en vrijwilligers

Een team medewerkers dat enthousiasme uitstraalt en hart heeft voor het werken met en voor de deelnemers die Maasheim bezoeken. De 25 collega’s geven en krijgen energie in dit dagelijkse werk. Met elkaar vormen we een team dat elkaar aanvult om de juiste afstemming te vinden voor de begeleiding en verzorging van de deelnemers.
Veel in het werk gebeurt samen met de diverse vrijwilligers. Zo zijn er vervoersvrijwilligers die deelnemers van en naar Maasheim vervoeren, groepsvrijwilligers die assisteren bij allerhande activiteiten, vrijwilligers die Maasheim schoonmaken, klusjesmannen, tuinvrijwilligers en vrijwilligers die ondersteuning bieden in de activiteiten die geboden worden. Er is een kookgroep en een creagroep die producten maakt voor het winkeltje. Kortom, vrijwilligers zijn niet meer weg te denken op Maasheim.

Maasheim is een leuke locatie om te werken, zowel voor deelnemers en collega’s, als voor vrijwilligers!

Adres en contactgegevens:

Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over dagactiviteitencentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met mw. L.C.E. (Liesbeth) Kievit-Holleman, manager instelling.

Dagactiviteitencentrum Maasheim
Groeneweg 10
3297 LA Puttershoek
T 088 238 60 50
lcekievit@adullamzorg.nl

Bel DAC Maasheim
088 238 60 50

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie