11

Instelling

Binnen een instelling bieden we 24-uurszorg. Kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking wonen hier en ontvangen (zeer) intensieve begeleiding en (intensieve) (volledige) verzorging (en gedragsregulering). Ze wonen in een (besloten) woongroep en hebben een eigen zit-/slaapkamer. Het dagprogramma is afgestemd op de mogelijkheden van de bewoner. Bewoners nemen deel aan de activiteiten die Adullam biedt. Schoolbezoek of elders werken is soms ook mogelijk.
 
Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel zorgvragers als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven.

Welke zorg bieden we in een instelling?

Afhankelijk van de zorgzwaarte bepalen we de groepsgrootte. Hierdoor is het mogelijk de juiste zorg te bieden. Onze medewerkers zijn professioneel en hebben kennis van:
  • verschillende methodieken van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking;
  • bijkomende stoornissen, zoals: autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen;
  • epilepsie;
  • affectief-neutraal begeleiden;
  • veiligheid en conflicthantering;
  • verpleegkundige handelingen, zoals: stomazorg, sondevoeding, tracheacanule, toedienen zuurstof en verplaatsen met een tilsysteem.
Verder komen er diverse specialisten of behandelaars op locatie. Dit zijn onder andere: gedragsdeskundigen en een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist.

Zorgplan

De zorg- en begeleidingsafspraken worden in het Individueel Zorg- en Activiteitenplan (IZAP) vastgelegd. Samen met de bewoner en zijn ouder(s)/(wettelijk) vertegenwoordiger stelt de eerstverantwoordelijk begeleider (evb’er) dit plan op. Het plan is toegesneden op de persoonlijke hulpvragen en wensen van de bewoner.

Dagprogramma

Het dagprogramma is afgestemd op de mogelijkheden van de bewoner en biedt duidelijkheid en structuur. Sommigen hebben activiteiten op de instelling of op het nabijgelegen dagactiviteitencentrum. Anderen gaan naar school. Op verschillende momenten wordt invulling gegeven aan onze bevindelijk-gereformeerde identiteit. Dagelijks besteden we zo eenvoudig mogelijk aandacht aan het eeuwigheidsbelang van het leven. We maken hierbij gebruik van pictogrammen en beeldmateriaal. Zo is het de gewoonte om na het avondeten het gelezen Bijbelgedeelte te bespreken op het niveau van de bewoners. ‘s Zondags en op christelijke feestdagen bezoeken we gezamenlijk de kerkdiensten.

Communicatie met ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers

Betrokkenheid en communicatie met ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers vinden we heel belangrijk. Het delen van de zorg voor een eigen kind of familielid is immers een hele stap. De eerstverantwoordelijk begeleider overlegt met u over het aantal contactmomenten en de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt. Natuurlijk bent u welkom om op bezoek te komen. Om de groep hierop voor te bereiden is een telefoontje vooraf wenselijk. De georganiseerde familiedagen dragen bij aan betrokkenheid en openheid.

Betrokkenheid vrijwilligers

Vrijwilligers nemen veel werk uit handen van onze medewerkers. Denk aan het schoonmaken van de locatie en het vervoer van de bewoners, onder andere ten behoeve van kerkbezoek. Voor de bewoners zijn er vrijwilligers betrokken bij het wandelen, fietsen, helpen op de groep en nog veel meer.

Bekostiging instellingszorg

Om binnen een instelling te kunnen wonen, is het belangrijk dat hiervoor een indicatie beschikbaar is. De bijbehorende indicatie is van zorgzwaartepakket (ZZP) VG 5 tot en met VG 8. Op de pagina Indicatie en bekostiging leest u meer over het verkrijgen van een indicatie. U kunt ook contact opnemen met één van onze zorgconsulenten.

Meer informatie over de verschillende zorgzwaartepakketen vindt u in de brochure De zorgzwaartepakketten. Daarnaast bieden wij vrijblijvend aanvullende diensten. Deze diensten behoren niet tot de AWBZ-zorg; de afname hiervan is vrijwillig. Het wassen van kleding bijvoorbeeld, kunt zelf doen óf door ons laten organiseren. 

Informatie en aanmelding

Wij bieden instellingszorg binnen de onderstaande voorzieningen:
Denkt u dat uw kind/familielid in aanmerking komt voor instellingszorg? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een intakegesprek of oriëntatiebezoek.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie