Maasheim

Adullam realiseert in Putterhoek een nieuwe instelling.  Vanuit onze identiteit werken we aan herstel en ervaren van het gewone leven van onze bewoners. Op basis van de ondersteuningsrelatie nemen zij samen met de begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma.
 

Lees hieronder verder over deze instelling en neem contact op!

Intensieve begeleidingsgroep

In de nieuwe instelling Maasheim komen twee woongroepen waar zeven bewoners met een verstandelijke beperking wonen. Deze bewoners hebben een intensieve begeleidingsbehoefte. Je kunt hierbij denken aan een grote behoefte aan nabijheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Binnen het dagelijks leven wordt een grote rol gevraagd van de begeleider wat betreft de samenwerking tussen bewoners en begeleider. Het gaat hierin vooral om succeservaringen bij het samen doen en minder om het product.

Logeergroep

De nieuwbouw voorziet in ruimte voor logeeropvang. Er zijn zes logeerplaatsen en één crisisplaats. De crisisplaats is bedoeld voor een periode van 6 weken met een mogelijke verlenging van een nieuwe periode van 6 weken. De logeergroep is heel divers wat betreft leeftijd, ontwikkelingsniveau, begeleidings- en zorgvraag.

Zorggroep

Instelling Maasheim krijgt een tweetal woongroepen waarin (intensieve) zorg verleent word. De bewoners hebben een verstandelijke beperking en de lichamelijke verzorging wordt grotendeels overgenomen door de begeleiders.
De zorgvraag van de bewoners brengt met zich mee dat begeleiders voorbehouden en risicovolle handelingen uit kunnen voeren.

Ouderengroep

Een aantal bewoners gaan in hun functioneren achteruit ten gevolge van het ouder worden. Op deze groep wonen zeven cliënten. Bij een aantal bewoners speelt dementie een grote rol. Deze bewoners hebben behoefte aan rust en structuur. Het levenstempo ligt laag ten gevolge van hun ouderdomsklachten. Cliënten van deze woongroep ontvangen dagbesteding die afgestemd is op hun behoefte.

Hieronder kun je de bouw van de nieuwe instelling volgen:

Adres en contactgegevens:
Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over de instelling. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met mw. L.C.E. (Liesbeth) Kievit-Holleman, manager instelling.

Instelling Maasheim
Groeneweg 10a
3297 LA Puttershoek
T 088 238 61 00
lcekievit@adullamzorg.nl
Bel Maasheim
088 238 61 00

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie