11

Heeft u ideeën voor Adullam?

Wij zijn een groeiende en levendige organisatie en staan open voor ideeën en verbeteringen. Heeft u een voorstel om onze zorgvragers nog beter van dienst te zijn? We vernemen het graag van u. Via onderstaand formulier of via info@adullamzorg.nl kunt u uw idee of verbetervoorstel naar ons mailen.
 
Woont, werkt of logeert u of uw familielid bij Adullam en bent u niet tevreden over onze zorg- en dienstverlening? Ook dat horen we graag. We raden u aan om zaken die niet goed gaan eerst met de persoon in kwestie te bespreken en/of met zijn leidinggevende. Bent u onverhoopt niet tevreden over de uitkomst van deze gesprekken, dan kunt u dit laten weten aan het verantwoordelijke lid van het Managementteam of de Raad van Bestuur.

Heeft u een klacht?

Adullam streeft ernaar iedereen zo goed mogelijk te bedienen, maar wij maken ook fouten. We vernemen het graag van u als u een fout of uw ongenoegen wil melden. Dat kan via onderstaand formulier of door een brief of een e-mail te sturen naar de Raad van Bestuur. Zo’n melding noemen we een informele klacht. We proberen deze samen met u op te lossen.

Formele klacht

Het kan zijn dat, ondanks de afstemming binnen Adullam, uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld. U kunt dan een formele klacht indienen. Adullam heeft een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris, dat is de heer A. Lagendijk. De procedure voor het indienen van een klacht is eenvoudig weergegeven in de cliëntvriendelijke brochure Heb jij een klacht?

Lees voor het indienen van een klacht de brochure ‘Heb jij een klacht?

Vertrouwenspersonen

Is er iets gebeurd binnen Adullam waar u moeilijk over durft of kunt praten? Wij hebben twee vertrouwenspersonen die u in dit geval kunt benaderen. Zij behandelen uw zaak onafhankelijk en vertrouwelijk. De interne vertrouwenspersoon is medewerker van Adullam, de externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van Adullam.
 
Onze vertrouwenspersonen zijn:
  • Mw. drs. M.J. Biemond-Bunt uit Veenendaal (extern)
  • Mw. R. Kin-Mokken uit Staphorst (intern)
De contactgegevens van hen staan in de folder Heb jij een klacht?

Onvrijwillige zorg

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Met deze wet worden de rechten geregeld van o.a. mensen met een verstandelijke beperking die, vanuit bescherming, toch onvrijwillige zorg ontvangen.

De komst van deze wet en de uitvoering ervan kan bij u of bij uw wettelijk vertegenwoordiger vragen oproepen. Om antwoord te krijgen op ontstane vragen en voor hulp bij de bescherming van uw rechten zijn hiervoor speciaal aangestelde cliënt-vertrouwenspersonen Onvrijwillige zorg beschikbaar. Wilt u contact met hen opnemen? Vraag naar de gegevens bij de vertrouwenspersonen, zoals hiervoor gemeld. Zij kunnen met u nagaan of uw vraag betrekking heeft op onvrijwillige zorg of om andere zaken. In het laatste geval kunnen zij u ondersteunen.

Voor medewerkers

Werk je bij Adullam en ben je ontevreden over de zorg- en dienstverlening? Praat hierover met je leidinggevende. Kom je er samen niet uit, dan kun je jouw ongenoegen bij het verantwoordelijke lid van het Managementteam of de Raad van Bestuur neerleggen. Het stappenplan voor het indienen van een klacht vind je in het Adullam-kwaliteitshandboek.

Klokkenluidersregeling

Naast ongenoegen, ontevredenheid en klachten onderscheiden we nog het vermoeden van een misstand in de organisatie. Bij een misstand is sprake van een ernstige immorele praktijk, waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is. Als een medewerker een keer een fout maakt, is dat nog geen misstand. Een persoonlijk arbeidsconflict ook niet. Een misstand is een ernstige situatie die meerdere mensen treft. Een milieudelict bijvoorbeeld, of fraude.

In de Klokkenluidersregeling zijn de te nemen stappen beschreven voor het melden van een vermoeden van een misstand. Het is belangrijk bij het melden van een vermoeden van een misstand te allen tijde het belang van de organisatie en de impact op de achterban/samenleving in het oog te houden en uiterst zorgvuldig te handelen.

[{"level":"1"}]
{"label":"Meer informatie?"}
[]

Meer informatie?

[[]]
{"text":"Wilt u meer informatie over Adullam of heeft u bijvoorbeeld een vraag?"}
[]

Wilt u meer informatie over Adullam of heeft u bijvoorbeeld een vraag?

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Uw naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Opmerkingen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie