1

Steun door kerken

Adullam heeft een kerkelijke herkomst. Dit is te merken aan de betrokkenheid van deze kerken bij ons werk. Ook andere kerkelijke gemeenten dragen hieraan bij. Hiermee is duidelijk zichtbaar dat de kerkelijke gemeenten hun diaconale functie richting Adullam waarmaken. Kerkenraden kunnen ook gezamenlijk komen kijken op een voorziening.

Betrokkenheid

Het belangrijkste bij de kerkelijke betrokkenheid is het voortdurende gebed voor de medemens met een verstandelijke beperking. We vragen u onze zorgvragers met name op te dragen in het ambtelijke gebed in de zondagse erediensten. Diverse ambtsdragers houden aangepaste catechisatielessen voor onze bewoners of bezoeken onze voorzieningen. Ook het verzorgen van de maandelijkse openingen zijn waardevolle momenten waarin de betrokkenheid ervaren wordt. Voor ambtsdragers hebben wij een leidraad ontwikkeld waarin we enkele handreikingen doen.

Financiële steun

Naast de persoonlijke betrokkenheid bij onze zorgvragers en/of uw gemeenteleden stellen we het op prijs dat u onze Stichting op het collecterooster plaatst. Voor het identiteitsgebonden deel van de zorg ontvangen wij geen enkele vergoeding van de overheid. Ondanks deze tekorten blijven zorgvragers en hun ouders/verzorgers kiezen voor identiteitsgebonden zorg. Dit in het vertrouwen dat de bewezen steun vanuit de achterliggende jaren niet beschaamd zal worden in de toekomst.

In de afhankelijkheid van de Heere bestaat stichting Adullam nog. Dit vervult ons met dankbaarheid; op de Heere mogen we vertrouwen, ook in de toekomst. Wilt u als kerkenraad met ons in contact komen om hierover door te praten of over andere zaken van gedachten te wisselen? Neem dan contact op met één van de zorgconsulenten of met Jan van Velthuizen.

Wilt u het collectegeld overmaken aan Adullam?

Dat kan naar Stichting Steun Adullam, Barneveld, IBAN NL83 RABO 0337 5866 91.

  
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie