Projecten die financiële steun kunnen gebruiken
 • Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

  De overheid vergoedt de kosten voor identiteitsgebonden zorg niet. Ze mogen ook niet ten laste vallen van het reguliere zorgbudget omdat we willen voorkomen dat de aandacht voor identiteit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Adullam vergoedt zelf een deel van de kosten voor identiteitsgebonden zorg en alle indirecte kosten.
  Lees meer
 • Zorgverlening klaar voor de toekomst

  Kosten voor het bouwen van een webshop, studiedagen voor personeel, extra personeelsinzet voor nieuwbouw of het in stand houden van kleine locaties. Dit alles mag niet ten koste gaan van het reguliere budget voor zorg en ondersteuning van onze cliënten. Om onze deelnemers toekomstperspectief te blijven bieden, doen we een beroep op u.
  Lees meer
 • Adullam zorgt (ook) voor het milieu

  De kosten om te verduurzamen willen we niet ten laste laten komen van het budget voor zorg en begeleiding. Voldoet Adullam niet, dan lopen we het risico om te worden gekort op het toegekende zorgbudget en komt onze zorg onder druk te staan.
  Lees meer
 • Vervoer vanwege identiteit

  Kosten voor vervoer naar een identiteitsgebonden dagactiviteitencentrum of kinderdagcentrum worden door de overheid en gemeentes maar deels vergoed. U begrijpt dat ouders hun kind graag naar een opvang brengen die aansluit bij hun Bijbelse opvattingen. Deze is vaak verder weg dan de dichtstbijzijnde dagopvang. De extra vervoerskosten moeten zelf gedragen worden.
  Lees meer
Bekijk alle projecten
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie