12

Kerkelijke betrokkenheid

De betrokkenheid vanuit kerkelijke gemeenten ervaren we dagelijks bij het verlenen van identiteitsgebonden gehandicaptenzorg. Dankbaar kunnen we zeggen dat deze betrokkenheid vanaf het ontstaan tot op heden niet is verminderd.
 
Hoewel binnen de Raad van Advies drie kerkverbanden participeren, blijft de betrokkenheid van kerkelijke gemeenten niet beperkt tot deze kerkverbanden. Vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeenten wordt intensief met ons meegeleefd. Deze band wordt temeer gevoeld als zorgvragers uit deze gemeenten bij ons een plaats hebben gekregen.

Openheid

In de uitvoering van ons werk zijn we helder en open naar alle betrokkenen; zo ook richting de kerken. Jaarlijks ontvangen de betrokken kerkelijke gemeenten het Jaarbeeld. Hiermee geven we inzicht in de hoofdonderwerpen waaraan gewerkt is. Ook bieden we ambtsdragers een handvat bij ambtelijke werkzaamheden voor mensen met een verstandelijke beperking en tevens voor het bezoeken van hen. Dit doen we in de vorm van een Leidraad ambtsdragers. Hiermee kan de ambtsdrager zich voorbereiden op de bijeenkomst of het gesprek.

Ambtsdragers en kerkenraden zijn steeds welkom om aan één van onze locaties een bezoek te brengen.

Betrokkenheid

Het belangrijkste bij de kerkelijke betrokkenheid is het voortdurende gebed voor onze medemens met een verstandelijke beperking. Wekelijks worden onze zorgvragers opgedragen in het ambtelijke gebed in de zondagse erediensten. Diverse ambtsdragers houden aangepaste catechisatielessen voor onze bewoners en komen op bezoek in de voorzieningen. Ook het verzorgen van de maandelijkse openingen zijn waardevolle momenten om deze betrokkenheid te ervaren.

Toerusting mogelijk

Veel kerkenraden hebben stichting Adullam een vaste plaats gegeven op hun collecterooster. Deze verworven gelden worden ingezet voor diverse doeleinden. Zo verlenen we zorg aan gemoedsbezwaarden en investeren we tijd in het toerusten van medewerkers. 
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie