6

Wonen

Wonen bij Adullam is bedoeld voor volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De begeleiding en verzorging wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte. Binnen de woonvoorziening komen we aan een verscheidenheid van zorgvragen tegemoet.

Bewoners van een woonvoorziening hebben (enige) begeleiding (en (intensieve) verzorging) nodig in het dagelijks leven, ook wel begeleid zelfstandig wonen genoemd. De één heeft begeleiding nodig bij het douchen en aankleden. De ander heeft begeleiding nodig bij het plannen van zijn bezigheden. Passende zorg en begeleiding is belangrijk, evenals persoonlijke aandacht en het bieden van structuur.
 
Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel zorgvragers als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven.
 

Welke zorg bieden we?

Onze medewerkers bieden zorg en begeleiding die op de bewoner is afgestemd en zoveel mogelijk aansluit op de thuissituatie. Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij bijvoorbeeld huishoudelijke taken en het bereiden van het eten. De zorg en begeleiding varieert van het helpen aantrekken van steunkousen en haren kammen, tot praktische hulp en begeleiding om bijvoorbeeld deel te nemen aan sociale activiteiten. In elke woonvoorziening zijn een aantal kamers en de gemeenschappelijke ruimtes rolstoelvriendelijk. De voorzieningen beschikken over mindervalidentoiletten en tilsystemen.

Zorgplan

De zorg- en begeleidingsafspraken zijn in het Individueel Zorg- en Activiteitenplan (IZAP) vastgelegd. Samen met de bewoner en zijn ouder(s)/(wettelijk) vertegenwoordiger stelt de eerstverantwoordelijk begeleider (evb’er) dit plan op. Het plan is toegesneden op de persoonlijke hulpvragen en wensen van de bewoner.

Op de woonvoorziening

Het uitgangspunt van wonen bij Adullam is: een situatie zoals thuis. De woongroepen zijn afgestemd op de mogelijkheden van de bewoners en zij beschikken over eigen zit-/slaapkamers. Afhankelijk van de locatie is het mogelijk om over een kamer te beschikken met eigen toilet, douche en/of een eigen keukenblok. Op doordeweekse dagen gaan de bewoners naar hun werk. Dit is een werkplek buiten Adullam of een nabijgelegen dagactiviteitencentrum. Dagelijks besteden we zo eenvoudig mogelijk aandacht aan het eeuwigheidsbelang van het leven. We maken hierbij gebruik van pictogrammen en beeldmateriaal. ’s Avonds is er onder andere gelegenheid voor een moment van ontspanning, het ontvangen van bezoek of op visite gaan, muziek luisteren of een boek lezen. We geven aandacht aan lichamelijke verzorging, zoals haren knippen of pedicurebezoek. Op de zaterdagen is er tijd voor hobby’s en andere interesses. ‘s Zondags en op christelijke feestdagen bezoeken we gezamenlijk de kerkdiensten.

Communicatie met bewoners en ouders/(wettelijk) vertegen-woordigers

Betrokkenheid en communicatie met bewoners en ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers vinden we heel belangrijk. Daarom houden we rekening met de wensen van de bewoners en zijn ouder(s)/vertegenwoordiger. De eerstverantwoordelijk begeleider overlegt met u over het aantal contactmomenten en de wijze waarop we informatie uitwisselen. Daarnaast is er elke zes weken een bewonersvergadering. Hierop worden allerlei zaken besproken die de groep aangaan. De georganiseerde familiedagen dragen bij aan de openheid en betrokkenheid. De bewoners vinden bezoek fijn: u bent altijd welkom; een telefoontje vooraf is wel prettig.

Betrokkenheid vrijwilligers

Vrijwilligers nemen veel werk uit handen van de medewerkers en bieden gezelligheid aan bewoners. De bewoners hebben vaak één of meerdere gastgezinnen waar ze een avond of weekend verblijven. Andere vrijwilligers bezoeken ’s avonds de woonlocatie om gezellig een spelletje te doen. Diverse andere werkzaamheden worden ook door vrijwilligers gedaan.

Bekostiging woonzorg

Om in een woonvoorziening te kunnen wonen, is het belangrijk dat hiervoor een indicatie is afgegeven. De bijbehorende indicatie is van ZZP VG 1 tot en met VG 4. Op de pagina Indicatie en bekostiging leest u meer over het verkrijgen van een indicatie. U kunt ook contact opnemen met één van onze zorgconsulenten.

Meer informatie over de verschillende zorgzwaartepakketen vindt u in de brochure De zorgzwaartepakketten. Daarnaast bieden wij vrijblijvend aanvullende diensten. Het wassen van kleding bijvoorbeeld, kunt zelf doen óf door ons laten organiseren. Deze diensten behoren niet tot de AWBZ-zorg; de afname hiervan is vrijwillig.

Informatie en aanmelding

Wonen bij Adullam kan in de onderstaande voorzieningen:
Denkt u dat uw kind/familielid in aanmerking komt voor wonen bij Adullam? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een intakegesprek of oriëntatiebezoek.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie