Adullam participeert in Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

Adullam participeert in Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

Geplaatst op 10-04-2014 in: Veranderingen in de zorg, Algemeen

Adullam participeert in de landelijke Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. De Jeugdwet valt vanaf 1 januari 2015 binnen het gemeentelijk domein. Voor de samenwerkende partijen gaat een (groot) deel van de financiering via de Jeugdwet lopen. Voor Adullam betreft dit een behoorlijk aantal kinderen op het KDC. Om deze reden is Adullam aangesloten bij deze samenwerking.

Doel van de samenwerking is een goede afstemming van zorg en ondersteuning naar de cliënt. Daarnaast het als een collectief op treden naar gemeenten. Nadrukkelijk gaat het in de samenwerking over zelfstandige organisaties met behoud van hun identiteit.
 
Vanuit het samenwerkingsverband willen we door middel van een website (www.christelijkejeugdhulp.nl) en een folder ons gezamenlijk presenteren naar gemeenten. De gezamenlijke presentatie naar gemeenten en de bekendheid die hiermee samenhangt, kan de positie van Adullam naar gemeenten verstevigen.

Hieronder volgt het gezamenlijk opgestelde persbericht:

Landelijk werkende reformatorische/christelijke zorgaanbieders gaan samenwerken onder label Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

 
Dertien landelijk werkende reformatorische/christelijke zorgaanbieders gaan nauw samenwerken als ketenpartners bij de invulling van de verschillende stelstelwijzigingen, waaronder de transitie jeugdzorg en de participatiewet. Dat gebeurt onder het label Samenwerking Christelijke Jeugdhulp.
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het speelveld van de jeugdzorg verandert daardoor ingrijpend. Dat is spannend voor de reformatorische/christelijke jeugdzorg: de vraag leeft in hoeverre ouders nog toegang krijgen tot reformatorische/christelijke jeugdzorg. Daarom gaan dertien landelijk werkende reformatorische/christelijke instellingen zich gezamenlijk profileren en presenteren met behoud van eigenheid en zelfstandigheid van iedere organisatie.
 
Gezamenlijk hebben de dertien organisaties een compleet zorgaanbod in het preventieve en curatieve deel van de jeugdhulp rond onderwijs en zorg op scholen, in gezinnen en andere woonvormen. Vandaag wordt de website gelanceerd onder het label Samenwerking Christelijke Jeugdhulp met een eigen logo en folder. Dit initiatief wordt ondersteund door het reformatorisch landelijk samenwerkingsverband voor primair passend onderwijs Berséba, het reformatorisch landelijk samenwerkingsverband voor voortgezet passend onderwijs, Hoornbeeck College en Driestar hogeschool (totaal ruim 65.000 leerlingen/studenten).
 
De landelijk werkende reformatorische/christelijke instellingen die werkzaam zijn rond onderwijs en zorg voor de jeugd zijn Adullam gehandicaptenzorg, De Schutse, De Vluchtheuvel, Driestar educatief, Ds. G.H. Kerstencentrum, Eleos, Helpende Handen, Hoornbeeck Connect, Agathos (Lelie zorggroep), SGJ, Siloah, Stichting Schuilplaats en Talenta. Gezamenlijk willen ze voor jeugdigen die het nodig hebben passende ondersteuning/zorg bieden binnen en buiten de school, inclusief toeleiding tot werk.
 
Deze instellingen werkten al samen, maar hebben nu besloten hun partnerschap te versterken rondom jeugdzorg en jeugdparticipatie in de plaatselijke gemeenten en zorgregio’s. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin wordt uitgesproken dat de instellingen als partners op willen treden door intensieve samenwerking en door richting gemeenten als ketenpartners op te treden onder het label Samenwerking Christelijke Jeugdhulp.

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie