4

Zorgaanbod

Adullam is een identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Wij bieden zorg en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning.

Die zorg en begeleiding verlenen wij op een principiële en professionele wijze. In alle fasen van het leven bieden we kwalitatief goede hulp. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers.


Landelijke spreiding

Adullam is een landelijke organisatie met een regionaal zorgaanbod. Ons werkgebied verspreidt zich in Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland. In de genoemde provincies bieden we een gelijkwaardig zorgaanbod. Op de pagina Locaties kunt u ons zorgaanbod verkennen.


Identiteitsgebonden zorg

Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel zorgvragers als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven.


Regionaal zorgaanbod

De zorg die wij verlenen, is afhankelijk van zowel de wensen van de zorgvragers als de zorg- en/of begeleiding die nodig is. Het zorgaanbod richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en is voldoende divers om aan een groot aantal zorgvragen tegemoet te komen. Adullam kent verscheidene zorgvormen, waarbinnen we de verschillende zogenoemde zorgproducten aanbieden.

Regionaal gelijkwaardig zorgaanbod

Hieronder volgt een overzicht van de zorgproducten die door Adullam aangeboden kunnen worden, in termen van zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Onze bewoners, deelnemers en logés hebben een indicatie met de grondslag VG (verstandelijk gehandicapt).
Instelling
Wonen
Logeren
Dagactiviteitencentrum (DAC)
Kinderdagcentrum (KDC)
Maatschappelijke participatie
ZZP VG 5 tot en met 8
ZZP VG 1 tot en met 4
ZZP VG 1 tot en met 8
ZZP VG 1 tot en met 8
ZZP VG 1 tot en met 8
ZZP VG 1 tot en met 8


Ondersteuning

In beperkte mate bieden wij begeleiding aan zelfstandig wonende zorgvragers. Bij deze vorm van BZW (begeleid zelfstandig wonen) bieden wij deze zorgvragers een aantal uren per week individuele begeleiding bij het zelfstandig functioneren in de eigen woonomgeving.


Informatie en aanmelden

Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een kennismakingsbezoek of intakegesprek. Op de pagina Indicatie en bekostiging leest u meer over het verkrijgen van een indicatie.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie