9

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de Raad van Bestuur en heeft de taak toezicht te houden op het besturen van de Adullam-organisatie en op de realisatie van het doel van de Stichting. 
 
De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol op het beleid van Adullam. De leden van de Raad van Toezicht houden de ontwikkelingen in de maatschappij in het oog en toetsen het beleid van Adullam daarop. Ook zijn zij ervoor om (gevraagd of ongevraagd) advies te geven aan de Raad van Bestuur over de strategie en het beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur zo met raad en advies terzijde.

Goedkeuren van besluiten

De Raad van Toezicht heeft een belangrijke taak om de grondslag en identiteit van Adullam te behouden. Die taak is in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht vastgelegd. Het wijzigen van de statuten kan alleen door een besluit van de Raad van Toezicht.
 
In de statuten is vastgelegd dat op besluiten van de Raad van Bestuur voor een aantal gebieden goedkeuring nodig is van de Raad van Toezicht. Dit geldt onder andere voor het vaststellen van de strategie van Adullam, het jaarplan, de jaarlijkse en meerjaren-begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en de aan- en verkoop van onroerend goed. Voor identiteitsonderwerpen heeft Adullam dit nog verder uitgebreid. De Raad van Toezicht moet ook goedkeuring geven in zaken die het identiteitsbeleid raken.

Kerkelijke verdeling

De Raad van Toezicht wordt gevormd door mensen vanuit de kerkelijke achterban van Adullam. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland of van de Hersteld Hervormde Kerk. De feitelijke achterban van Adullam is breder. 

Leden
Leden van de Raad van Toezicht zijn:
  • drs. R. van Beijnum, Rhenen (voorzitter)
  • dhr. C.H. Achterberg RA, Woudenberg
  • dhr. K. Kasteleijn, Ouddorp 
  • drs. A. Mourik RA, Gouderak
  • dhr. M. van Woudenbergh, Krimpen aan den IJssel  
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie