9

Zorg- en mensvisie

De Bijbel en de drie belijdenisgeschriften vormen de identiteit van Adullam. Meer hierover leest u op de pagina Onze identiteit. Onze mens- en zorgvisie is ook gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord. De mens is een schepsel van God en heeft daardoor de verantwoordelijkheid God te eren en te dienen. Door de zondeval en ongehoorzaamheid aan God zijn wij hiertoe niet meer bekwaam en gewillig. Toch blijft het onze plicht en verantwoordelijkheid om God lief te hebben en te eren boven alles en onze medemens als onszelf, met geheel ons hart, geheel ons verstand en met alle krachten.
 
De boodschap van Gods Wet en Gods Evangelie is noodzakelijk voor allen, omdat wij op reis zijn naar de eeuwige bestemming na dit leven. Mensen met een verstandelijke beperking zijn in dat opzicht niet anders. Ook zij zijn voluit medemens, in hun karakter, gedrag, communicatie en ontplooiing.

Naast het ‘gelijk zijn’ is ook sprake van in meer of mindere mate ‘anders zijn’ vanwege de verstandelijke beperking. Daarom hebben mensen met een verstandelijke beperking onze hulp en liefde nodig om hun leven vorm te geven en hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen en te onderhouden.

Naast het ‘gelijk zijn’ is ook sprake van ‘anders zijn’ vanwege de verstandelijke beperking.

Op basis van deze mensvisie omvat onze zorgvisie op mensen met een verstandelijke beperking de volgende elementen:

  • Het zijn van een gelijkwaardig, ‘anders’ en uniek ontwikkeld mens.
  • Het leidend zijn van het eeuwigheidsperspectief in de zorgverlening.
  • Het met liefde begeleiden en verzorgen van medemensen.
  • Het gericht zijn op ziel, lichaam, geest en sociale verbanden.
  • Het afstemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden en wensen van de cliënt.
  • Het professioneel, kwalitatief hoogwaardig en veilig werken.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op via het formulier onderaan de pagina.

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie