10

Indicatie en bekostiging

Voor de bekostiging van de zorg en/of begeleiding is een indicatie en financiering nodig. Voor uw kind/familielid is het verkrijgen van de juiste zorg en/of begeleiding belangrijk. De zorgconsulent adviseert en begeleidt u zo nodig bij het aanvragen van de indicatie. De indicatieaanvraag kan gelijktijdig lopen met het aanmeldingstraject binnen Adullam
 

De zorg- en dienstverlening voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking wordt voor een belangrijk deel betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen, is het nodig dat uw kind/familielid een indicatie heeft. Een beperkt deel van de zorgverlening wordt bekostigd door de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Aanvraag Wlz indicatie

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt de zorg- en begeleidingsvraag en stelt de Wlz-indicatie. De Wlz-indicatie is gebaseerd op de zorgprofielen (voorheen zorgzwaartepakketten). 

De indicatie bij het CIZ vraagt u aan met het aanvraagformulier. Het CIZ kan contact opnemen voor een huisbezoek. Binnen 6 weken ontvangt u het indicatiebesluit van het CIZ. In dit besluit staat voor welk zorgprofiel uw kind/familielid in aanmerking komt. Het zorgkantoor in uw regio ontvangt hier een afschrift van.  

Bekostiging

U kunt de zorg via het zorgkantoor met Zorg in Natura (ZN) regelen of via een persoonsgebonden budget (PGB). U geeft hierbij uw voorkeur aan, maar het Zorgkantoor beslist hierover. Met een PGB krijgt u een budget toegewezen, waarmee u zelf de zorg inkoopt. Bij Zorg in Natura betaalt het Zorgkantoor de zorgaanbieder van uw voorkeur. In een enkel geval ontvangt u het budget via Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit is een vorm van Zorg in Natura, waarbij de zorg gefinancierd wordt via de WLZ en de kosten voor huisvesting, zoals huur- en servicekosten, voor rekening van de cliënt komen. Een uitleg over de bijbehorende huur- en servicekosten treft u aan in de bijlage VPT. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u meer informatie over verblijf in een instelling.

Woont uw kind/familielid nog thuis dan is het ook mogelijk om de zorg via Modulair Pakket Thuis (MPT) te financieren. Met een MPT kunnen bepaalde zorgvormen in ZIN en overige zorgvormen met een PGB worden ingekocht. Dit kan van toepassing zijn wanneer er meerdere zorgaanbieders zijn betrokken. Zie voor meer informatie over leveringsvormen de websitevan het Zorginstituut Nederland.
  • Wonen
    Binnen Adullam wordt het verblijf in een instelling of woonvoorziening alleen op basis van ZIN of Volledig Pakket Thuis (VPT) aangeboden.
  • Overige zorgvormen (dagbesteding, logeren etc.)
    De zorg voor cliënten met een zorgprofiel van intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG05) en hoger wordt door Adullam alleen geboden op basis van ZiN  en MPT. De cliënten met een ander zorgprofiel kunnen er ook voor kiezen om de zorg in PGB in te kopen.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als u in een Wlz-instelling woont en zorg krijgt. U betaalt ook een eigen bijdrage als u gebruik maakt van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Deze wettelijk bepaalde eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Het CAK stelt met deze gegevens uw eigen bijdrage vast. Op de website van het CAK kunt u deze ook zelf berekenen.

Aanvullende diensten

Adullam biedt naast de zorgverlening ook vrijblijvend aanvullende diensten, zoals huishoudelijke taken. Het wassen van kleding, bijvoorbeeld, kunt u of zelf doen of door Adullam laten organiseren. Deze diensten behoren niet tot de Wlz-zorg, de afname is vrijwillig. In de folder Wie betaalt wat vindt u meer informatie over deze diensten. De tarieven voor deze diensten vindt u in de tarievenlijst.

[{"level":"2"}]
{"label":"Direct zorg- en\/of begeleiding aanvragen met onderstaand formulier."}
[]

Direct zorg- en/of begeleiding aanvragen met onderstaand formulier.

[{"has_placeholder":"true","default_value":"","validation":"","mandatory":"true","unique":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Uw naam"}
[]
[{"default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"","has_placeholder":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Straat en huisnummer"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"zipcode","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"error_validation":"Dit is geen geldige postcode.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Postcode"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Plaats","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"has_placeholder":"true","validation":"phone","default_value":"","unique":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Telefoonnummer"}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"omschrijf hier uw zorg- en\/of begeleidingsvraag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzend uw zorgvraag"}
[]
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie