6

Missie en merkwaarden

Adullam wil op principiële en professionele wijze identiteitsgebonden, kwalitatief goede hulp verlenen c.q. zorg- en dienstverlening op maat bieden in alle fasen van het leven, teneinde een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers.

Vanuit deze missie is er een strategische visie geformuleerd, namelijk: "Adullam laat vanuit een Bijbelse levensovertuiging mensen deelnemen aan het gewone leven door, met de samenleving, passende ondersteuning te organiseren." Dit strategische doel ligt verankerd in de drie merkwaarden Bijbels, samen en passend.

Bijbels

Adullam werkt vanuit een innerlijke betrokkenheid op het eeuwigheids-perspectief van elk mens. Dit geeft onze waarde(n)volle zorg en begeleiding vorm.

Samen

Adullam verbindt mensen, om voor elkaar van betekenis te zijn, zodat talenten kunnen groeien en bloeien.

Passend

Adullam benut de kwaliteit van mensen en stimuleert deskundigheid, zodat er maatwerk verleent kan worden.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie