11

Missie en kernwaarden

Adullam wil op principiële en professionele wijze identiteitsgebonden, kwalitatief goede hulp verlenen c.q. zorg- en dienstverlening op maat bieden in alle fasen van het leven, teneinde een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers.

We geven deze missie concreet handen en voeten vanuit de hier onderstaande kernwaarden:

Identiteit

Adullam is opgericht om zorgvragers een omgeving te bieden waarin de Bijbel het uitgangspunt is. De Bijbel is de basis voor de mens- en zorgvisie van de organisatie, maar ook voor de praktijk van het dagelijks handelen. Deze basis was en blijft voor Adullam het uitgangspunt voor de toekomst.

Verbondenheid

Adullam kent een grote betrokkenheid vanuit de achterban, zoals kerken die meeleven met het werk van de Stichting. Verder zetten veel vrijwilligers zich in voor ondersteuning in de zorg of zijn betrokken bij het genereren van inkomsten ten behoeve van het werk van Adullam. Het accent in de kernwaarde verbondenheid blijft dat we ons binnen de organisatie verbonden weten aan de Bijbel.

Openheid

Als organisatie willen we in de uitvoering van ons werk helder en open zijn naar personeel, ouders en andere betrokkenen. Binnen de organisatie zijn we aanspreekbaar en spreken we op een respectvolle wijze elkaar aan op zaken die goed of niet goed gaan, met inachtneming van de gezagsverhoudingen die er binnen de organisatie zijn.

Servicegerichtheid

Adullam wil servicegericht werken. Dit betekent dat we als organisatie goed bereikbaar zijn en iedereen op een nette en vriendelijke manier te woord staan. We proberen binnen redelijke kaders de wensen van zorgvragers te realiseren.

Professionaliteit

Adullam vindt het belangrijk dat op een professionele wijze zorg wordt verleend. De zorg die wordt verleend moet goed aansluiten op de zorg die de cliënt nodig heeft. Hierbij is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en methodieken. Belangrijk is dat medewerkers op een goede en zelfstandige wijze kunnen werken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft voor Adullam in het kader van de kernwaarden twee kanten.
  1. De zorgverlening aan de cliënt heeft gezien de aard van de zorgvraag vaak een langdurig en duurzaam karakter. Dit is voor Adullam een belangrijk gegeven om rekening mee te houden. Het gaat niet om kortdurende contacten, maar vaak om een relatie voor het leven.
  2. Adullam wil graag duurzaam werken. Het is van groot belang om goed en efficiënt om te gaan met schaarse middelen. Dit is van belang bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen, maar ook hoe we omgaan met energie, afvalverwerking en bijvoorbeeld het gebruik van papier.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie