Nathan

Kinderdagcentrum

Op de groepen van onze Kinderdagcentra (KDC’s) leren en ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau. Ook wordt er vanuit de KDC’s zorgondersteuning geboden op de scholen voor speciaal onderwijs, waar wij mee samenwerken. Op deze scholen zorgen wij ook voor buitenschools aanbod. 

Wilt u meer weten over ons kinderdagcentrum? Maak online kennis met ons KDC!

KDC-groepen

Op de KDC-groepen bieden wij zorg en ontwikkelgerichte activiteiten aan kinderen vanaf twee jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De begeleiders op de KDC-groepen begeleiden dagelijks de kinderen en werken samen met de behandelaars aan de ontwikkeling van het kind. Structuur en veiligheid voor de kinderen staan hierbij centraal. 
 In samenwerking met ouders, begeleider en orthopedagoog wordt er een ondersteuningsplan opgesteld dat gebaseerd is op de behoeften en het perspectief van het kind. Dit plan is de basis voor de ontwikkelgerichte activiteiten die op het KDC plaatsvinden. Dit kunnen praktische, school – en belevingsgerichte activiteiten zijn. Daarnaast wordt er op het KDC samengewerkt met verschillende behandelaars zoals een logopediste, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een speltherapeut en audiovisuele experts. Zo bieden wij kinderen behandeling op maat aan. Aandachtsgebieden voor de behandelaars zijn de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling en de communicatie en zelfredzaamheid. Diverse medewerkers zijn geregistreerd bij het Jeugd-kwaliteitsregister SKJ.

"Wij richten ons op optimale ontwikkeling van onze kinderen door een multidisciplinaire behandeling en doelgericht aanbod"

Zorgondersteuning

Onze zorgondersteuners geven (individuele) begeleiding en ondersteuning aan de kinderen in het speciaal onderwijs. Samen met de leerkracht zorgt de zorgondersteuner dat het kind het onderwijsprogramma in de klas kan volgen.

Buitenschools aanbod

De KDC’s bieden buitenschools aanbod voor schoolgaande kinderen uit het speciaal onderwijs. Denk hierbij aan vakantiedagopvang en woensdagmiddagopvang.

Identiteit

Naast het psychische en lichamelijke welzijn is binnen Adullam ook nadrukkelijk aandacht voor het geestelijk welzijn van de kinderen. Daarom wordt binnen Adullam zorg en begeleiding geboden op Bijbelse gronden conform onze reformatorische identiteit.

Locaties

De kinderdagcentra van Adullam zijn:
KDC De Klimop te Zwolle
KDC De Klimboom te Barneveld
KDC De Boei te Puttershoek

Informatie en aanmelding

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor een kinderdagcentrum? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een intakegesprek of een oriënterend bezoek.
 
Op de pagina Indicatie en bekostiging leest u meer over het verkrijgen van een indicatie voor uw kind.

Download hier onze folder!

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie