10

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt Adullam. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Adullam, voor de strategie, het beleid en de resultaatontwikkeling die daaruit voortkomt. De Raad van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
De Raad van Bestuur stuurt ook de zorgorganisatie van Adullam aan. Dit betekent o.a. dat hij leidinggevende is van de leden van het Managementteam. De Raad van Bestuur is tevens voorzitter van het Managementteam. De structuur van Adullam is te zien in het organogram.
 
De Raad van Bestuur besluit over de strategie en het beleid van Adullam. Hij vertegenwoordigt Adullam en heeft een belangrijke taak om de grondslag en identiteit van Adullam te behouden. Voor het vaststellen van onder andere de strategie en het beleid van Adullam heeft de Raad van Bestuur goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn goed vastgelegd in de statuten en het reglement van de Raad van Bestuur.

Onkostenregeling

De Raad van Bestuur heeft afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht over de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Regeling vergoeding onkosten Raad van Bestuur Adullam’. De onkosten van de Raad van Bestuur worden jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening van Adullam.
 
  De Raad van Bestuur van Adullam bestaat uit één persoon.
  Dit is de heer A. (Bram) Prins AA. De heer Prins woont in         
  Woudenberg.  Hij heeft veel ervaring op het gebied van     
  leidinggeven en besturen.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie