15

Raad van Advies

De Raad van Advies vertegenwoordigt de achterban van Adullam. Omdat Adullam is ontstaan vanuit een samenwerking tussen kerken, zijn deze kerken vertegenwoordigd in de Raad van Advies. De Raad van Advies heeft een signalerende functie, vooral op het vlak van identiteit. Zo wordt de identiteit van Adullam goed geborgd. Omdat de bevindelijk-gereformeerde identiteit het bestaansrecht is van Adullam, is de samenwerking met de kerkelijke achterban erg belangrijk.

De leden van de Raad van Advies leggen verantwoording af aan de synode van het kerkverband dat zij vertegenwoordigen.

Taken van de Raad van Advies

De Raad van Advies heeft onder andere de taak om de Raad van Bestuur te adviseren over het identiteitsbeleid van Adullam. Daarnaast heeft de Raad van Advies een adviserende rol bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Kerkelijke verdeling

De zetels in de Raad van Advies zijn verdeeld onder de kerkverbanden Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente in Nederland buiten verband.

Leden

De leden van de Raad van Advies zijn:
  • ds. A. Vlietstra, Harskamp (voorzitter)
  • dhr. G. Schalk, Lienden (vicevoorzitter)
  • dhr. L. Groen, Punthorst
  • drs. C. van Haaften, Odijk
  • dhr. J.A. Jochems, Barneveld
  • mr. J.A. Mulder, Woudenberg
  • dhr. E. van Gaalen, Rhenen
  • drs. C. van Stam, Oud-Beijerland
  • dhr. L.A. Wijnmaalen, Urk
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie