16

Steun door bedrijven

Adullam steunen is ons werk mogelijk maken. Door uw steun is het mogelijk om identiteitsgebonden zorg te verlenen. Als bedrijf kunt u hierdoor waarmaken dat u ‘maatschappelijk verantwoord onderneemt’.
 

Giften aftrekbaar van de belasting

Omdat wij beschikken over de ANBI-status, is uw gift aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat de gift méér bedraagt dan € 227,- tot maximaal 50% van de fiscale winst van uw bedrijf tot een maximum van € 100.000,-.

Uw bedrijf geeft bijvoorbeeld € 5.000,-. Deze gift is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (25,5%) en kost u feitelijk € 3.725,-. Wilt u het belastingvoordeel mee-schenken, dan kunt u dus € 6.700,- overmaken. Netto betaalt u zelf die € 5.000,-.

De Belastingdienst betaalt mee aan uw gift.

Onze zorgvragers werken graag voor u

Onze deelnemers doen graag werk wat steeds hetzelfde is. Dat biedt hen structuur en ze zijn er goed in. Heeft u dergelijk werk wat u wilt uitbesteden? Wij zoeken bedrijven die zulk werk willen uitbesteden met een tweeledig doel: wij nemen u werk uit handen en bieden onze zorgvragers daarmee zinvolle dagbesteding. Hierdoor draagt u bij aan de maatschappelijke participatie in het arbeidsproces door mensen met een verstandelijke beperking. Kleine series werk zijn welkom, maar ook grotere partijen en periodieke werkzaamheden zijn bespreekbaar. Voor de logistiek benaderen we vrijwilligers, zodat we bedrijven kunnen bedienen van Staphorst tot Ouddorp. Afhankelijk van doel en werkwijze bespreken we graag de mogelijkheden en vergoeding.


Mogelijke werkzaamheden zijn onder andere:

  • sorteerwerk;
  • in- en uitpakwerk;
  • overpakken en samenstellen van onderdelen;
  • stickers plakken;
  • eenvoudige montagewerkzaamheden;
  • snoep inpakken;
  • kaarten inpakken;
  • brieven in enveloppen doen en aanbieden bij de post.Meer informatie kunt u opvragen bij de locatiecoördinator van het dagactiviteitencentrum bij u in de buurt.

Adverteren in het contactblad

Adverteren in ons contactblad geeft u een unieke kans om uw bedrijf of product te presenteren aan onze achterban. De oplage van dit kwartaalblad ligt rond de 12.000 exemplaren. Naast gratis toezending aan onze donateurs verspreiden we het blad tijdens beursdeelname, contactdagen en andere activiteiten. In het opgestelde advertentieoverzicht vindt u alle relevante informatie over het adverteren. Voor het reserveren van advertentieplaatsen en eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met de advertentieacquisiteur.

Sponsoring

Veel zorgvragers verblijven langdurig bij ons: vaak is sprake van een levenslange relatie. Door sponsoring kunt u langetermijnafspraken maken waarbij u een bepaald project langdurig ondersteunt. Als voorbeeld: wij hebben te maken met hoge aanloopkosten bij het realiseren van nieuwe voorzieningen. Uw bedrijf kan ons in deze periode ondersteunen door jaarlijks een vast bedrag te sponsoren. Hiermee geeft u concrete invulling aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij instellingszorg valt vaak een gedeelte van de zorg buiten de bekostiging, doordat zorgvragers niet de zorg toegewezen krijgen die nodig is. In dit geval is er een jaarlijks tekort van € 3.750,- per zorgvrager.

Hebt u andere ideeën?

Er zijn vele mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hebt u andere ideeën over het steunen van ons werk? Maak vrijblijvend een afspraak met Jan van Velthuizen. Samen bezoeken we dan één van onze voorzieningen om kennis te maken met de doelgroep. Zeker weten dat u geïnspireerd thuiskomt.

Laat u inspireren tijdens een bezoek aan één van onze voorzieningen.

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie