Publicaties

Zorgondersteuning in de klas!

Adullam Contact maart 2019
Zorg en onderwijs op één plek, letterlijk zij aan zij. De Rehobothschool en kinderdagcentrum (KDC)  De Klimboom van Adullam in Barneveld brengen zorg en onderwijs wel heel dicht bij elkaar. Met de hulp van een zorgondersteuner is er in de klas veel meer rust gekomen. Hierdoor zijn er  kinderen die voorheen niet van het KDC kwamen,  die nu ‘gewoon’ het onderwijs volgen. Een prachtige ontwikkeling voor iedereen: het kind in klas,  de juf én de zorgondersteuner!
Lees hier de eerste vijf pagina's van het contactblad van maart 2019

Zorgen?

Adullam Contact december 2018
In het artikel over terminale zorg wordt geschreven over het verlies van een (mede)bewoner. Wat betekent dat voor de ouders, voor de begeleiders en voor de medebewoners? De bewoners van Adullam-voorzieningen leven als een gezin samen. Wanneer er één uit het gezin overlijdt, is iedereen verdrietig en van slag. Samen met de begeleiders wordt het verdriet en de lege plaats verwerkt. Een ouder geeft aan: “We hebben vooral in de rouwweek ervaren hoe goed de banden waren. Over en weer; daar zet je niet zomaar een punt achter.”
 
Het wordt kerst. Ds. D. Zoet schrijft over “Ere zij God”: “Alleen al aan het begin van dit lied kun je zien dat het uit de hemel komt. Was het een lied van de aarde geweest, dan was het begonnen met de mens en geëindigd in de mens!”
Lees hier het contactblad van december 2018

Een grote verhuizing

Adullam Contact september 2018
Verhuizen naar een andere woning heeft een doel. Je gaat groter wonen, je gaat kleiner wonen, je gaat dichterbij wonen. In dit blad twee verhalen van mensen die verhuizen. Wim Slappendel verhuisde van Polderheim naar Kroonheim, omdat de zorg daar beter bij hem past. Familie Verschoor verhuisde van Lisse naar Voorthuizen voor hun zoon Albert, zodat hij nu reformatorische zorg op De Klimboom kan krijgen. Zo kunnen redenen om te verhuizen verschillen. Het belangrijkste is: gaan we in de weg van de Heere?
 
Aan het eind van ons leven wacht ons allen ‘een grote verhuizing’. Zijn we daarop toebereid?
Lees hier het contactblad van september 2018

Werken vanuit het hart!

Adullam Contact juni 2018
In dit blad het verhaal van Johan de Kraker. Vroeger werkte hij in de metaaltechniek. Nu schildert hij op Maasheim: aanwijsborden voor in de tuin of witte wegwijzers die je soms op trouwlocaties ziet staan. Johan is een vakman, die keurig werk levert! De begeleiders op de groep zijn voor hem van grote betekenis; met hen heeft hij echt een band! Ik kom dat vaak tegen binnen Adullam. Mooi dat onze medewerkers vanuit hun hart begeleiding bieden. Dat zie je terug. Dat komt ook naar voren in het artikel over het kwaliteitsrapport, waarbij de externe visitatoren in hun reactie opmerken: “Er wordt gewerkt vanuit het hart!”
Lees hier het contactblad van juni 2018

Muziek!

Adullam Contact maart 2018
In de Bijbel lezen we van de opperzangmeester, van liederen die gezongen werden als het volk Israël trok naar het heiligdom, van gebruik van muziekinstrumenten (Psalm 150)... Zang en het bespelen van instrumenten hebben een plaats in Gods Woord. Het artikel ‘Meer met muziek’ gaat in op de betekenis van muziek voor de zorgvragers binnen de voorzieningen van Adullam; hoe zij zich ook hierdoor kunnen uiten en het belang ervan dat het in lijn is met Gods Woord en de belijdenisgeschriften.
Mooi vind ik het verhaal ‘Leven met een zus die anders is…’. Suzanne en Lydia vertellen over hun zus Geerke, die heel goed kan luisteren.
Lees hier het contactblad van maart 2018

Adullam toen en nu!

Adullam Contact december 2017
Na dertig jaar afscheid van Adullam. In dit nummer een interview met Marri Teeuw, een medewerker van het eerste uur. Het ging er bij de oprichting om zorg te mogen bieden, gegrond op Gods Woord; daar gaat het nu nog om. Het Bijbelse onderwijs raakt het hart van het werk van Adullam. De vraag bij het ontwikkelen van de nieuwe methode was: hoe kunnen we de Bijbelse boodschap op een eenvoudige wijze leggen aan het hart van de mensen die bij Adullam zorg en onderwijs mogen ontvangen? Adullam heeft een mooie methode ontwikkeld, op verschillende niveaus, passend bij de zorgvrager. Dat er onder ons gebed zou mogen zijn of de Heere het  onderwijs aan de harten zou willen zegenen. Tot roem van Zijn Naam en tot zaligheid van zondaren.
 
Lees hier het contactblad van december 2017
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie