Stage

Adullam ziet stagiairs als de toekomst voor de gehandicaptenzorg. In de afgelopen jaren is het aantal stageplaatsen binnen Adullam steeds toegenomen. Op deze manier komt Adullam tegemoet aan de vraag naar stageplaatsen vanuit de scholen en studenten. Beiden ervaren het als waardevol om zo in een vertrouwde sfeer te kunnen leren en werken.
 
Alle voorzieningen van Adullam zijn erkend als leerbedrijf door SBB. Per locatie is het verschillend voor welke stageplaatsen Adullam een erkenning heeft. Het Centraal bureau is een Ecabo-erkend leerbedrijf voor secretariële en administratieve stageplaatsen.

“Als stagiair hoor je er direct bij!”

Stageplaatsen voorzieningen

Voor de onderstaande opleidingen hebben we stageplaatsen. Volg je één van deze opleidingen, neem dan contact met ons op.
 • Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)
 • Sociaal Agogisch Werk/ Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3)
 • Verzorgende (niveau 3)
 • Verzorgende IG (niveau 3)
 • Sociaal Agogisch Werk/ Maatschappelijke Zorg (niveau 4)
 • Verpleegkunde (niveau 4)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (niveau 5)
 • HBO-Verpleegkunde (niveau 5)
Kijk op www.stagemarkt.nl welke voorzieningen van Adullam erkend zijn voor jouw opleiding.

Met het Hoornbeeck College onderhoudt Adullam nauw contact. Samen met Siloah en De Schutse communiceren we regelmatig met het Hoornbeeck College om goede afstemming tussen de school en het stage bedrijf te behouden.

Stageplaatsen kantoorfuncties

Op het Servicecentrum van Adullam hebben we stageplaatsen voor studenten die een economische, communicatieve, commerciële of administratieve opleiding volgen. Je kunt daarbij denken aan stageplaatsen op de volgende taakvelden:
 • (Directie)secretaresse / Managementassistente (niveau 3, 4 of 5)
 • Financiële administratie (niveau 3, 4 of 5)
 • Personeelszaken / HRM (niveau 3, 4 of 5)
 • Communicatie (niveau 4 of 5)
 • Systeembeheer (niveau 4 of 5)

Aanmelding en begeleiding

Heb je belangstelling voor een stageplaats binnen Adullam? Neem dan contact op met één van onderstaande praktijkopleiders.

Stuur je e-mail naar de juiste praktijkopleider zodat je snel informatie krijgt over onze stagemogelijkheden.

De praktijkopleider coördineert en verdeelt de stagiairs over de verschillende stageplaatsen en stuurt de werkbegeleiders aan. De werkbegeleider is iemand die naast de stagiair op de werkvloer staat. Hij/zij heeft een minimaal gelijkwaardige opleiding genoten als de stagiair. De werkbegeleider biedt de stagiair de ruimte de doelgroep te leren kennen, te werken aan zijn eigen leerproces en het vak zich eigen te maken. Samen met jouw inzet, wordt hierdoor ook jouw stage een succes!
 
Wil je meer informatie? Voel je je aangetrokken tot onze doelgroep en onze organisatie? Weet je je verbonden aan onze Bijbelse visie (lees ook ons Identiteitsprofiel) en wil je solliciteren naar een stageplaats? Dan kun je een e-mail sturen naar de praktijkopleider(s) van de locatie(s) waar jouw voorkeur naar uitgaat!

Arieke Vos, stage@adullamzorg.nl, praktijkopleider voor de volgende voorziening: Marlies Lagerwaard, stage@adullamzorg.nl, praktijkopleider voor de volgende voorzieningen: Servicecentrum, Barneveld, secretariaat, info@adullamzorg.nl.

Bij algemene vragen over stages kun je contact opnemen met Guze van 't Land-Van der Tang via gvantland@adullamzorg.nl.

We wensen je een fijne stagetijd toe!

"Werken met mensen en met je handen valt hier prachtig samen!"