13

Nalaten

Bij het denken over nalaten gaan uw eerste gedachten natuurlijk uit naar uw kinderen, familie en vrienden. Het is ook mogelijk om een gedeelte van uw nalatenschap of een vast bedrag (legaat) aan Adullam na te laten.

Hiermee steunt u ook na uw leven ons werk. De overheid maakt het zeer aantrekkelijk om te geven aan goede doelen met een ANBI-status. Over het geld dat u aan ons nalaat (na overlijden), is door ons geen belasting verschuldigd. Met uw nalatenschap aan Adullam draagt u bij aan de toekomst van de identiteitsgebonden gehandicaptenzorg. Wij besteden de nalatenschappen voornamelijk aan het realiseren van nieuwe locaties. De jaarlijkse (rente)lasten worden hierdoor flink gedrukt, wat ervoor zorgt dat de ontvangen zorggelden besteed kunnen worden aan de benodigde zorg.

Opstellen van een testament

Iets nalaten aan een goed doel zoals Adullam, kan op verschillende manieren. Het laten opmaken van uw testament is de eerste en allerbelangrijkste stap. Pas dan staat vast wat u wilt en heeft u het wettelijk geregeld. Vaak worden als eerste kinderen, naaste familieleden en andere dierbaren opgenomen in een testament.

Mocht u daarvoor de ruimte hebben, dan vragen wij u of u ons werk wilt steunen door middel van het opnemen van een legaat/erfstelling in uw testament.

Zonder testament gaat alles automatisch naar uw familieleden tot de zesde graad. Hebt u geen familie meer, dan vervallen al uw bezittingen aan de Staat der Nederlanden en gaat uw nalatenschap naar de schatkist.

Legaat opnemen in uw testament

Bij het opstellen van uw testament kunt u ervoor kiezen om een vast bedrag of bepaalde goederen aan ons na te laten. Dit wordt een legaat genoemd. In uw testament neemt u bijvoorbeeld de volgende zin op: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, een bedrag in contanten groot ……… euro aan Stichting Zorg Adullam te Barneveld.’ Of, in geval van goederen: ‘Ik legateer mijn onroerend goed aan Stichting Zorg Adullam te Barneveld’.

Adullam als (mede-)erfgenaam

Een andere manier van nalaten is de erfstelling. U laat hierbij een deel van, of de gehele nalatenschap aan ons na. In uw testament neemt u de percentages op waarin eventuele andere erfgenamen en Adullam uw nalatenschap delen. Als voorbeeld kunt u de volgende zin in uw testament opnemen: ‘Ik benoem Stichting Zorg Adullam te Barneveld tot erfgenaam voor een … gedeelte.’ Doordat wij een ANBI-status hebben, komt 100% van uw gift ten goede aan onze identiteitsgebonden zorg.?

Testamentaire beschikkingen kunt u maken aan: Stichting Zorg Adullam gevestigd te Barneveld.

 

  • RSIN: 806 832 320
  • Kamer van Koophandel nummer: 41053643

Meer informatie

Wilt u meer informatie over nalatenschappen of wilt u een specifiek doel in uw testament opnemen? Voor het opstellen van uw testament is het nodig dat u professioneel advies inwint met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden. U kunt hiervoor een afspraak maken met een notaris.  

Voor het aanvragen van de brochure 'Over nalaten aan Adullam' of een (telefonische) afspraak kunt u onderstaand formulier invullen. Ook kunt u contact opnemen met Jan van Velthuizen via zijn rechtstreekse telefoonnummer:
088 238 55 06 of e-mail: jvanvelthuizen@adullamzorg.nl.

[{"level":"1"}]
{"label":"Nalaten aan Adullam"}
[]

Nalaten aan Adullam

[{"other_option":"true","hide_default":"","mandatory":"true","default_option":"3608","show_group_3608":"","show_group_3609":"","show_group_3610":"","source_type":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Over nalaten aan Adullam"}
{"3608":"Ja, ik ontvang graag de brochure","3609":"Neem telefonisch contact met mij op voor een gesprek."}
[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":"","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","show_country":"","mandatory":"","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Ruimte voor vragen of opmerkingen"}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie