Publicaties

Jaardocumenten 2022

Publicatieverplichting ANBI over 2022
Kerken, particulieren en bedrijven hebben zich op diverse wijzen ingezet voor het werk van Adullam. Deze betrokkenheid op de doelstelling van de organisatie wordt zeer gewaardeerd. Het is in Gods voorzienigheid dat deze middelen ons gegeven worden. Het past ons Hem daarvoor te danken. Daarnaast verplicht dit ons tot een verantwoorde besteding van de ontvangen middelen. Met de bijgevoegde documenten wil Adullam daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen.

Lees meer in de hieronderstaande documenten.


Strategienota 2018 - 2022 Stichting AdullamPublicatieverplichting 2022Jaarrekening 2022

Jaardocumenten 2021

Publicatieverplichting ANBI over 2021
Over 2021 is binnen de steunstichting een bedrag van ruim € 1,4 mln. euro aan financiële middelen ontvangen vanuit de achterban. Kerken, particulieren en bedrijven hebben zich op diverse wijzen ingezet voor het werk van Adullam. Deze betrokkenheid op de doelstelling van de organisatie wordt zeer gewaardeerd. Het is in Gods voorzienigheid dat deze middelen ons gegeven worden. Het past ons Hem daarvoor te danken. Daarnaast verplicht dit ons tot een verantwoorde besteding van de ontvangen middelen. Met de bijgevoegde documenten wil Adullam daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen.

Lees meer in de hieronderstaande documenten.


Strategienota 2018-2022 Stichting AdullamPublicatieplicht Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg 2021Jaarrekening Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg 2021Publicatieplicht Stichting Steun Adullam 2021Jaarrekening Stichting Steun Adullam 2021Publicatieplicht Stichting Zorg Adullam 2021Jaarrekening Stichting Zorg Adullam 2021

Jaardocumenten 2020

Publicatieverplichting ANBI over 2020

Dankbaar voor trouwe achterban in coronajaar

Over 2020 is binnen de Stichting Steun Adullam ruim € 1.230.000 aan giften ontvangen. Het vervult ons met grote dankbaarheid. In een jaar waar zoveel acties niet door konden gaan heeft de achterban zich niet onbetuigd gelaten. Van vele particulieren, bedrijven, kerken en andere gevers ontvingen we soms bijzonder grote donaties. Het doet ons goed om te merken dat de identiteitsgebonden zorg voor onze naaste meteen verstandelijke beperking zo trouw gedragen wordt.

Lees meer in de hieronderstaande documenten.


Strategienota 2018-2022 Stichting AdullamBestuursverslag Stichting Steun Adullam Jaarrekening Stichting Adullam voor GehandicaptenzorgJaarrekening Stichting Zorg AdullamPublicatieplicht Stichting Adullam voor GehandicaptenzorgPublicatieplicht Stichting Steun AdullamPublicatieplicht Stichting Zorg Adullam

Jaardocumenten 2019

Publicatieverplichting ANBI over 2019
Over 2019 heeft Stichting Steun Adullam een bedrag van ruim € 1,4 mln. euro aan giften ontvangen vanuit de achterban. Comités, kerken, particulieren, verkooppunten, bedrijven en scholen hebben zich op diverse wijzen ingezet voor de zorg en begeleiding van de mensen met een beperking. Deze betrokkenheid op de doelstelling van Adullam wordt zeer gewaardeerd. Het is in Gods voorzienigheid dat deze middelen ons gegeven worden. Het past ons Hem daarvoor te danken. Daarnaast verplicht dit ons tot een verantwoorde besteding van de ontvangen middelen. Met de bijgevoegde documenten wil Adullam daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen.

Lees meer in de hieronderstaande documenten.


Bestuursverslag 2019 Stichting Steun AdullamJaarrekening 2019 Stichting Steun AdullamJaarrekening 2019 Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Achterban toont betrokkenheid met bewoners, deelnemers en logés

Publicatieverplichting ANBI over 2018
In 2018 heeft de Stichting Steun Adullam ruim € 1.230.000 ontvangen van particulieren, bedrijven, kerken, comités, verkooppunten en scholen.Dit mooie bedrag besteed Adullam voornamelijk voor identiteitsgebonden projecten en als aanvulling voor activiteiten die niet of onvoldoende bekostigd worden. Door een projectmatige aanpak is de besteding en het doel vooraf duidelijk.

Lees meer in de hieronderstaande documenten.


Bestuursverslag 2018 van Stichting Steun AdullamJaarrekening 2018 van Stichting Steun AdullamJaarrekening 2018 van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Lagere opbrengsten in 2017

Publicatieverplichting ANBI over 2017
Het financiële resultaat van de steunstichting komt uit op een tekort van € 105.000. Daarmee ligt dit resultaat in lijn met het daarvoor begrote bedrag. Wel is te zien dat zowel de opbrengsten als de bestedingen lager liggen dan begoot.

In het bijgevoegde bestuursverslag is meer te lezen over de inzet van velen ten behoeve van de medemens met een beperking.
 
Bestuursverslag Stichting Steun AdullamJaarrekening Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg 2017Jaarrekening Stichting Steun Adullam 2017
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie