Kroonheim

Vanuit onze identiteit werken we aan herstel en ervaren van het gewone leven van onze bewoners. Op basis van de ondersteuningsrelatie nemen zij, samen met de begeleiders, deel aan een betekenisvol dagprogramma.

Wat direct opvalt bij Kroonheim, is de rustige omgeving met ruimte voor wandel- en fietsactiviteiten binnen het eigen terrein. Kroonheim heeft een breed zorgaanbod voor cliënten van werken binnen en buiten Kroonheim tot volledig wonen.

Begeleidingsgroepen

In Kroonheim zijn diverse begeleidingsgroepen. Deze bewoners hebben veelal een intensieve begeleidingsbehoefte. Denk aan een grote behoefte aan nabijheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Binnen het dagelijks leven wordt een grote rol gevraagd van de begeleider wat betreft de samenwerking tussen bewoners en de begeleider. Relatieopbouw tussen bewoners en begeleiders is van groot belang om een fysiek en emotioneel veilige woonomgeving te creëren voor de bewoners. Het gaat hierin vooral om succeservaringen bij het sámen doen.

De 10 Domeinen

Tevens staat er op het terrein een woning voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVG); genaamd ‘De 10 Domeinen’. De bewoners van deze woning beschikken over een eigen appartement met tuin of terras. Bewoner en begeleider werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de bewoner; dat geeft zelfvertrouwen. We bieden dagelijks ondersteuning bij huishouding, financiën, zelfzorg, medicatie, vasthouden van structuur en andere bijkomende zorgvragen op individueel en maatschappelijk niveau.

Zorggroepen

Kroonheim heeft een tweetal woongroepen waarin (intensieve) zorg en verpleging verleend wordt. De bewoners hebben een verstandelijke beperking en de lichamelijke verzorging wordt grotendeels overgenomen door de begeleiders. Vanwege de verstandelijke beperking van de cliënten hebben zij, naast zorg, tevens een begeleidingsbehoefte in het bieden van duidelijkheid en structuur waar de cliënten houvast aan ontlenen.

Ouderengroep

Een aantal bewoners gaan in hun functioneren achteruit ten gevolge van het ouder worden. Bij een aantal bewoners speelt dementie een rol. Deze bewoners hebben behoefte aan rust en structuur in het dagelijkse ritme waar zij houvast aan ontlenen. Cliënten van deze woongroep ontvangen dagbesteding die afgestemd is op hun behoefte.

Betekenisvol werken en leren

Of je nu jong of oud bent, wel of geen beperking hebt, overdag wil iedereen graag zinvol bezig zijn. Kroonheim biedt daarom een waarde(n)volle werkplek aan bewoners van Kroonheim door middel van passende en zinvolle werkzaamheden en activiteiten. Daarnaast zijn er ook cliënten die nog thuis wonen welkom om in Kroonheim te komen werken! Zie gedetailleerdere informatie over het aanbod van werk en activiteiten.

Kroonheim is verbouwd!

In het voorjaar van 2020 is het nieuwe woongebouw in gebruik genomen. Het nieuwe dagactiviteitencentrum werd eind 2020 in gebruik genomen. Ook is er een nieuwe logeergroep gestart. Lees hier alles over logeren in Uddel!

Bekijk hieronder de foto's van de verbouwing.

Adres en contactgegevens:
Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over de instelling. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met dhr. J. F. (Johan) Riezebos, manager instelling.

Instelling Kroonheim
’t Hof 12
3888 MH Uddel
T 088 238 58 50
kroonheim@adullamzorg.nl
Bel Kroonheim
088 238 58 50

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie