Muiderheim

Muiderheim is een prachtig gebouw aan de rand van Genemuiden. De ligging van de locatie is uniek, landelijk en klein genoeg om elkaar te leren kennen. Muiderheim biedt wonen en dagbesteding aan voor gedrag-intensieve begeleiding, zorg-intensieve begeleiding en een combinatie van deze twee soorten begeleiding.

"Muiderheim is een waardig thuis"

Muiderheim heeft verschillende woongroepen die verdeeld zijn over drie woonclusters. Elk wooncluster wordt gekenmerkt door de soort zorg en begeleiding. Alle bewoners hebben een verstandelijke of meervoudige beperking. De verzorging en begeleiding is veelzijdig en persoonlijk, afgestemd op de behoefte van de bewoner.

Op het dagactiviteitencentrum zijn meerdere groepen die ontwikkelingsgerichte activiteiten en arbeidsmatige werkzaamheden krijgen aangeboden. De ouderengroep heeft meer behoefte aan rust en structuur en samen met de begeleiders nemen ze deel aan een betekenisvol dagprogramma.

Zorg-intensieve groep

Op Muiderheim wordt 24-uursbegeleiding en verzorging geboden. Alle cliënten krijgen dagbesteding. Er worden sensopathische activiteiten geboden aan cliënten met een meervoudige complexe beperking. De duidelijkheid, herkenbaarheid en veiligheid halen zij uit de begeleiding, de ruimte en het dagritme. De activiteiten zijn gericht op het ervaren en beleven waarbij de zintuigen centraal staan. Iedere cliënt heeft een individueel activiteitenprogramma.

Begeleidings-intensieve groep

Naast de sensopathische activiteiten worden binnen het werkcentrum ook dienstverlenende en productgerichte werkzaamheden verricht. Arbeidsmatig werk voor bedrijven uit de buurt zoals inpakken en stickeren, maar ook huishoudelijke taken, dierverzorging of het klaarmaken van bestellingen. Samen met de begeleiders gaan de deelnemers het project aan en komen ze tot een volwaardig product. Van structuur in hun werk genieten ze, dat  geeft ze rust.

Begeleiding

De begeleider probeert het beste van de cliënt naar boven te halen. Elke dag is anders en de cliënt moet van de begeleider de richting, uitnodiging of ruimte krijgen die het toekomt. Wat heeft de cliënt nodig? Uiteindelijk is het erop gericht dat de cliënten een goede dag hebben afgestemd op hun behoeften. Daarbij speelt identiteit een belangrijke rol. Naast de dagopening is de identiteit zichtbaar in de dagelijkse leefgewoontes. Dit komt ook tot uitdrukking in omgang met elkaar en de waarden waar uit gewerkt wordt.

Waar nodig worden er, naast eigen medewerkers, externe deskundigen ingezet om de psychische, sociale, emotionele, lichamelijke en motorische ontwikkeling van de cliënten verder te stimuleren.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een grote rol op Muiderheim. Ze geven meerwaarde aan onze cliënten. Naast gastgezinnen zijn er vrijwilligers die onder andere met de cliënten fietsen, zwemmen, voorlezen en muziek maken. Deze manier van vrijetijdsinvulling is erg waardevol.
Adres en contactgegevens:
Zoekt u ook waardevolle en zinvolle dagbesteding voor uw kind/familielid? Heeft u vragen over locatie Muiderheim? Neem dan contact op met A. (Annie) van Werven (locatiemaganager) via 06 37 18 40 01. Of heeft u zorg-gerelateerde vragen? Neem dan contact op met zorgconsulent A. (Albert) van Elp, hij staat u graag te woord. Lees ook de pagina op deze website over de instelling.

Instelling Muiderheim
Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden
T 088 238 55 55
muiderheim@adullamzorg.nl

Plan hier uw route
Bel Muiderheim
088 238 55 55

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie