Muiderheim

Instelling Muiderheim is een woon- en werkvoorziening voor intensieve zorg en/of begeleiding aan de rand van Genemuiden. De intramurale woonvoorziening biedt plaats voor 30 bewoners en een naastgelegen activiteitencentrum voor ca. 28 deelnemers.  Bij deze cliënten is vaak sprake van een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en moeilijk te begrijpen en te hanteren gedrag. Het accent ligt op de 24-uursbegeleiding en- verzorging. Vanuit onze identiteit werken we aan herstel en behoud van het gewone leven van onze bewoners/deelnemers. Op basis van de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie nemen bewoners/deelnemers samen met de begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma.

Wonen ‘de Haven’

Prettig wonen in een omgeving waar je je thuis voelt, mét de ondersteuning die je nodig hebt. Dat kan op Muiderheim. Muiderheim heeft zeven woongroepen die verdeeld zijn over drie woonclusters:
  • Wooncluster ‘de Roef’, ‘de Rede’ en ‘het Ruim’
  • Wooncluster ‘de Polle’ en ‘de Pauwe’
  • Wooncluster ‘de Kombuis’ en ‘de Kajuit’ 
Het woongebouw de Haven kenmerkt zich door subgroepen van 4 of 5 bewoners die gezamenlijk gebruik maken van één huiskamer. De bewoners wonen samen met anderen in een groep, wel is er een eigen zit- slaapkamer die door henzelf is ingericht. Alle bewoners hebben een verstandelijke of meervoudige beperking en kunnen begeleiding en verzorging krijgen waar zij dat nodig hebben. De zorg, begeleiding en ondersteuning is veelzijdig en persoonlijk, afgestemd op de behoefte van de bewoner. Op uiteenlopende manieren wordt antwoord gegeven op de afzonderlijke hulpvragen en wordt er gekeken naar de mogelijkheden. De relatie en dialoog met de bewoner en de betrokkene(n) van de bewoner staan hierbij centraal.

Wooncluster ‘de Roef’, ‘de Rede’ en ‘het Ruim’

Op de begane grond is plaats voor 13 bewoners die structuur nodig hebben en intensieve begeleiding vragen (overwegend doelgroep ZZP VG07), verdeeld over 3 woongroepen, namelijk ‘de Roef’, ‘de Rede’ en ‘het Ruim’. Het accent van de begeleiding van deze bewoners ligt op het bieden van een waarde(n)vol thuis. De dag is ingevuld met verschillende betekenisvolle activiteiten. We zijn geen hotel, iedereen is verantwoordelijk om zijn of haar bijdrage te leveren in alledaagse handelingen. Zo worden bijvoorbeeld corveetaken zowel individueel als in groepsverband uitgevoerd door de bewoners. Er is ook ruimte voor vrijetijdsbesteding en het beoefenen van hobby’s na werktijd of in het weekend. Vrijetijdsbesteding vindt niet alleen binnen Muiderheim plaats, maar kan ook plaats vinden in Genemuiden en omstreken. Verschillende bewoners hebben betrokken familieleden, gastgezinnen en/of vrijwilligers die daadwerkelijk het ‘verschil’ maken.

Wooncluster ‘de Polle’ en ‘de Pauwe’

Op de eerste verdieping zijn woongroepen ‘de Polle’ en ‘de Pauwe’ gelegen. Op de Polle zijn 5 zorgplaatsen voor oudere ernstig meervoudig beperkte cliënten (doelgroep ZZP VG08). De bewoners hebben totale lichamelijke verzorging nodig en maken gebruik van hulpmiddelen zoals een rolstoel en een tillift. Begeleiders verrichten alle voorkomende verzorgende en begeleidende werkzaamheden voor de bewoners. Ook verpleegtechnische handelingen worden verricht conform de protocollen. De bewoners genieten van het samen zijn en samen doen met de begeleider, andere bewoners en/of betrokkenen. ‘Samen 100’, is hierin een belangrijk gegeven.
Op woongroep ‘de Pauwe’ wonen 5 dames, die houden van gezelligheid. Een aantal dames zijn creatief en houden van knutselen, handwerken en/of muziek maken. Vrijetijdsbesteding vindt niet alleen binnen Muiderheim plaats, maar kan ook plaats vinden in Genemuiden en omstreken.. Allerhande vragen op sociaal, emotioneel of lichamelijk gebied passeren hier de revue. De ontmoeting, het tijd maken voor elkaar maken en het er daadwerkelijk zijn voor de ander is belangrijk. Verder denken we niet in mogelijkheden maar kijken we steeds naar mogelijkheden. Ook al zijn bijna alle bewoners immobiel, toch kijken we steeds weer hoe we de zelfredzaamheid kunnen bevorderen.

Wooncluster ‘de Kombuis’ en ‘de Kajuit’

Op de tweede verdieping op de woongroep ‘de Kombuis’ wonen 5 bewoners. Dit zijn jongere en oudere bewoners die mobiel zijn. Zij hebben hulp nodig bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals eten, drinken, wassen en aankleden. Echter genieten ze er enorm van als zij ook een bijdrage mogen leveren aan deze dagelijkse verrichtingen. Ieder heeft zijn specifieke zorgvraag op sociaal, lichamelijk en of emotioneel gebied. Op woongroep ‘de Kajuit’ zijn zorgplaatsen voor cliënten met de combinatie zorg en begeleiding. Verschillende bewoners kunnen verbaal niet communiceren, hoewel er non-verbaal wel signalen zijn. Deze bewoners houden van de buitenlucht en genieten in hun vrije tijd van bijvoorbeeld wandelen en fietsen.

Dagactiviteiten centrum ‘de Werf’

Of je nu jong of oud bent, wel of geen beperking hebt, overdag wil iedereen graag zinvol bezig zijn. Dagactiviteitencentum de Werf biedt daarom een waarde(n)volle werkplek aan bewoners van Muiderheim door middel van passende en zinvolle activiteiten.

Belevingsgerichte/sensopathische activiteiten

In het dagactiviteitencentrum worden sensopathische activiteiten geboden aan cliënten met een meervoudige complexe beperking. Vaak hebben deze cliënten behoefte aan duidelijkheid, herkenbaarheid en veiligheid. Dit halen zij uit de begeleiding, de ruimte en het dagritme. Door het dagprogramma te herhalen en op eenzelfde manier aan te bieden (met een duidelijke op- en afbouw en in een rustig tempo) is de cliënt in staat het programma te herkennen. De activiteiten zijn gericht op het ervaren en beleven, waarbij de zintuigen (horen, zien, proeven, voelen, ruiken) centraal staan. Iedere cliënt heeft een individueel activiteitenprogramma.

Arbeidsgerichte activiteiten

Binnen het dagactiviteitencentrum worden ook dienstverlenende en productgerichte werkzaamheden verricht. Het verschilt per cliënt op welke wijze hij/zij hieraan deelneemt. Voor de één kan het al voldoende zijn om betrokken te zijn bij het proces en het samen bezig zijn te ervaren. Een ander is juist wel in staat om actief een bijdrage te leveren of zelfstandig een taak uit te voeren.
 
De arbeidsgerichte activiteiten zijn gericht op het arbeidsproces, niet het product maar het proces er naar toe staat centraal. Samen met de begeleider komen we tot een volwaardig product. De activiteiten bestaan onder andere uit huishoudelijke taken (bijv. het verzorgen van de was voor de woonlocatie, bakken, tafel dekken, schoonmaakwerk), de post verspreiding naar de nabij gelegen woningen in de buurt, dierverzorging, tuinonderhoud, kluswerkzaamheden (oud ijzer verzamelen), administratieve werkzaamheden etc. In het activiteitengebouw is een winkel ‘ de Parlevinker’ opgenomen. In deze winkel worden artikelen verkocht, die gemaakt zijn binnen de verschillende dagactiviteitengroepen. 

Komt u op bezoek in onze winkel? De Parlevinker is op woensdag, donderdag en vrijdagochtend geopend van 10.00 tot 12.00 uur!

Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Naast deze activiteitengroepen is er een aparte groep voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Deze jongeren krijgen ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden en/of zij worden voorbereid op arbeidsmatige werkzaamheden. 

Ondersteuning

Professionele aandacht voor de vraag van bewoners en deelnemers is belangrijk. Zij kunnen vragen hebben op velerlei gebied. Soms zijn die vragen eenvoudig te beantwoorden; een andere keer vereist het meer onderzoek en onderlinge samenspraak om de vraag achter de vraag helder te krijgen en de bewoner/deelnemer in zijn mogelijkheden te ondersteunen. Binnen Muiderheim worden waar nodig verschillende deskundigen ingezet. Zij houden zich bezig met de psychische, sociale, emotionele, lichamelijke en motorische ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers betekenen veel voor onze bewoners en deelnemers. Ze vormen een waardevolle schakel in hun sociale netwerk. Daarom creëren we ook vrijwilligerswerk dat leuk en nuttig is voor de bewoner, deelnemer én de vrijwilliger.
Op Muiderheim kunt u verschillende soorten vrijwilligerswerk verrichten. Dit kan zowel overdag als in de avond- of weekenduren. U kunt bijvoorbeeld met een deelnemer creatief bezig zijn, zwemmen, koken/bakken of boodschappen doen. Verder is een regelmatig bezoekje bij een specifieke bewoner, om bijvoorbeeld een spelletje te doen en zo een persoonlijke band met elkaar op te bouwen ook waardevol. Heeft u ervaring in de zorg? Dan zijn we ook blij met vrijwilligers die willen meehelpen met ADL of de tijd nemen om een bewoner uitgebreid te laten genieten van een warm bad. Tot slot zijn vrijwilligers die helpen in de facilitaire ondersteuning (klus-, tuin-, schoonmaak-, was-, strijk-, kookvrijwilligers etc.) ook van harte welkom. Vrijwilligers maken het verschil!
Adres en contactgegevens:
Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over de instelling. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met mw. L.J. (Nienke) Koekoek, manager instelling.

Instelling Muiderheim
Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden
T 088 238 55 55
ljkoekoek@adullamzorg.nl
Bel Muiderheim
088 238 55 55

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie