6

Geven en belastingvoordeel

Overweegt u ons een (groot) bedrag te schenken? Hebt u dit jaar een (grote) schenking gedaan? Omdat wij een ANBI-status hebben, is uw gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het mee-schenken van het belastingvoordeel, levert u met uw gift een grotere bijdrage aan waardenvolle zorg.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Om uw gift volledig af te mogen trekken van de inkomstenbelasting, stelt de Belastingdienst een aantal voorwaarden. Giften zijn aftrekbaar als het totaal meer bedraagt dan 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Verder is maximaal 10% van het drempelinkomen aftrekbaar.

Belastingvoordeel mee-schenken

Schenken met een schriftelijke overeenkomst

Een andere mogelijkheid is om uw periodieke gift vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Het voordeel hiervan is dat deze giften altijd aftrekbaar zijn. Hierbij gelden niet het minimale en/of maximaal aftrekbare bedrag. Het is niet meer nodig om deze overeenkomst vast leggen bij de notaris, het volstaat om dit op te stellen tussen u als gever en Adullam. Wel stelt de Belastingdienst als voorwaarde dat de overeenkomst aangegaan wordt voor minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden.

Een standaard formulier kunt u vinden op de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/giften, of download hier een (deels) vooringevuld formulier.

Een rekenvoorbeeld van het fiscale voordeel: u laat een akte opstellen voor 5 jaar met een bedrag van € 200 per jaar. Afhankelijk van de toepasselijke belastingschijf geldt de volledige aftrek van € 74 (bij 37% belastingtarief), € 84 (bij 42% belastingtarief) of € 104 (bij 52% belastingtarief). Wilt u het belastingvoordeel mee-schenken, dan kunt u respectievelijk € 318, € 345 of € 418 schenken. Netto schenkt u zelf die € 200 per jaar. 

Een overeenkomst is interessant als de giften onder of juist boven het drempelinkomen komen.

Wilt u meer uitleg over de fiscale aftrekbaarheid van uw giften? Wilt u een overeenkomst opstellen om zodoende belastingvoordeel te hebben? Neem contact op met Jan van Velthuizen.

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie