De 10 Domeinen

De 10 Domeinen is een woonplek - op het terrein van Kroonheim - voor mensen met een licht verstandelijke beperking en  bijkomende problematiek.  De bewoners hebben allemaal hun eigen appartement.
 
In een mooie, rustige omgeving is aandacht voor de wensen en mogelijkheden van de bewoners, waarop de begeleiding aansluit. Bewoner en begeleider werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de bewoner; dat geeft zelfvertrouwen.

Bewoners en hun kamer

De tien bewoners (in de leeftijd van 25 tot 55 jaar) beschikken over een eigen appartement waarin ze zo zelfstandig mogelijk wonen. De appartementen zijn voorzien van een eigen woonkamer, slaapkamer, douche/wc en pantry. Bij ieder appartement hoort tevens een balkon of een terras.

Begeleiding

De bewoners van De 10 Domeinen willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Begeleiding sluit hierbij aan door hen vaardigheden te leren die hieraan bijdragen. De begeleidingsintensiteit varieert per bewoner. Belangrijk is dat de begeleiding aansluit bij de behoefte van de bewoners en samen met de bewoner op zoek gaat naar een zingevende daginvulling. Iedere bewoner heeft zijn/haar eigen persoonlijk begeleider. Deze persoon is verantwoordelijk voor het opstellen van het Ondersteuningsplan, voert individuele gesprekken met de bewoner  en onderhoudt waar nodig contact met familie/vertegenwoordigers.

Activiteiten

Binnen De 10 Domeinen is er tijd voor hobby’s of huishoudelijke taken. Daarnaast kun je lekker fietsen of wandelen in de mooie omgeving. Er is de mogelijkheid om met elkaar te eten en rond 8 uur ‘s avonds is het koffie tijd in het Trefpunt (de woonkamer). Daarnaast worden regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zowel binnen als buiten het gebouw. Te denken valt aan: boodschappen doen, taart bakken, spelletjesavond, sfeeravond of bijvoorbeeld een wandel-driedaagse.

Op zaterdag hebben de bewoners veelal een eigen daginvulling. Er is de mogelijkheid om lekker uit te slapen, boodschappen te doen, op familiebezoek te gaan of juist om zelfstandig een dagje weg te gaan. Daarnaast kunnen bewoners helpen bij het eten koken. Op zondag drinken we na de kerkdiensten gezamenlijk koffie. Er is ruimte om de preek na te bespreken en om vragen te stellen. Bewoners gaan zelfstandig of met begeleiding naar de kerk of luisteren kerktelefoon. ‘s Middags worden er activiteiten aangeboden die passen binnen de identiteit van Adullam en aansluiten bij de behoefte van de bewoner.

Vrijwilligers

Vrijwilligers worden ingezet om leuke activiteiten met bewoners te doen. Ze zijn een waardevolle aanvulling binnen De 10 Domeinen.
Adres en contactgegevens:
Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over wonen. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met dhr. A. (Bram) Aarnoudse, manager instelling.

LVG-woning De 10 Domeinen
't Hof 12
3888 MH Uddel
T 088 238 58 30
aaarnoudse@adullamzorg.nl
 
Bel De 10 Domeinen
088 238 58 30

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie