KDC De Boei

Op een kindvriendelijke manier leren we kinderen zoveel mogelijk vaardigheden aan. Immers, alles wat als kind aangeleerd kan worden, maakt dat de zelfredzaamheid vergroot wordt en zowel het kind als 'de omgeving' komt dit ten goede. Op kinderdagcentrum (afgekort: KDC) De Boei staat een betrokken team medewerkers klaar om geduldig en in kleine stapjes vaardigheden aan te leren aan de kinderen.

Op het terrein is het heerlijk spelen! De kinderen genieten op de grote schommel, de trampoline of het skelteren en (leren) fietsen. Achter KDC De Boei ligt een mooi park, waar we bij lekker weer de eenden voeren. Spelenderwijs leren en ontwikkelen kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in de leeftijd van drie tot achttien jaar op KDC De Boei.

Bekijk hier een flyer van KDC De Boei!

Kinderen en leren

Op KDC De Boei zijn vier kindergroepen en een tienergroep. De kinderen worden aan de hand van hun leeftijd en niveau ingedeeld in één van de groepen, zodat we aansluiten bij hun mogelijkheden. Hierbij kijken we naar welke dingen de kinderen moeten leren. Zo worden er veel gebaren aangeleerd, die de gesproken taal ondersteunen. Door middel van verschillende methodes wordt dagelijks de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Zodra een deelnemer toe is aan arbeidsmatig werk, wordt gekeken welke werkzaamheden aansluiten bij de interesse en mogelijkheden van de deelnemer.
 
Bij twee van de kindergroepen ligt de nadruk vooral op de verzorging en/of verpleging. De kinderen worden gestimuleerd in het aanleren van de dagelijkse vaardigheden, zoals het zelf eten met een vork en drinken uit een gewone beker. Ook leren ze om bijvoorbeeld in de eigen stoel te klimmen en op de goede manier met speelgoed om te gaan. Op de andere groepen komen meer ontwikkelingsgerichte activiteiten aan bod. De grove en fijne motoriek, de zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid krijgen dagelijks veel aandacht. Voor zover mogelijk leren we fietsen op een gewone fiets of een driewieler. Ook rijgen we kralen, zoeken we plaatjes bij elkaar, maken we gebaren en leren we zo goed mogelijk praten. We werken altijd aan de hand van een thema wat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren we elke dag nieuwe dingen, knutselen we en spelen we met speelgoed wat bij het thema past. 

Bij het thema ‘konijn’ mogen we een echt konijn aaien en voelen we aan stro. We ‘knabbelen’ aan een wortel en maken ‘keutels’ van kruidnotendeeg.

Dagindeling

De dag begint voor de meeste kinderen met een busreis. Ze worden opgehaald door chauffeurs die een klik hebben met deze kinderen, waardoor de busreis voor de meesten een fijne rit is! Rond 9.00 uur komen de kinderen aan op KDC De Boei. Als de groep compleet is, beginnen we met de dagopening: psalmen zingen, gebed en een vertelling uit de Bijbel. Op kinderlijk eenvoudig niveau houden we de Bijbelse vertelling. De kinderen betrekken we hierbij door pictogrammen, platen en kinder-Bijbels. Daarna wordt een leeractiviteit gedaan ter stimulering van de ontwikkeling van de kinderen. Rond 10.30 uur drinken we gezamenlijk wat fris en eten we fruit. ’s Middags, na het eten, lezen we uit de Bijbel en zingen we de psalm die wordt aangeleerd. De dag wordt volgens een weekrooster gevuld met leren en activiteiten. De dag wordt afgesloten met een lied en gebed. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen om 15.30 uur met de bus naar huis. Op woensdag is dit om 15.00 uur.

Voor kinderen die in een rolstoel zitten, gaan we in de zomermaanden huifbedrijden. De warmte van paarden en de speciale beweging bevordert de ontspanning van de spieren.

Team en vrijwilligers

Op KDC De Boei werkt een team dat enthousiasme en betrokkenheid uitstraalt en ervan geniet om de kinderen te helpen leren en ontwikkelen en zo goed mogelijke zorg te verlenen. De 25 collega’s krijgen energie van het werken met de kinderen, waarbij ze aansluiten bij de behoeften van de kinderen. We vormen een team wat elkaar aanvult om de juiste afstemming te vinden voor de begeleiding en verzorging van deze kinderen.
Veel in het werk gebeurt samen met de diverse vrijwilligers. Zo zijn er vervoersvrijwilligers die de kinderen van en naar KDC De Boei vervoeren, groepsvrijwilligers die assisteren bij de knutsellessen, vrijwilligers die KDC De Boei schoonmaken, klusjesmannen, tuinvrijwilligers en vrijwilligers die ondersteuning bieden in de activiteiten die geboden worden. Kortom: vrijwilligers zijn niet meer weg te denken van KDC De Boei!

KDC De Boei is een leuke locatie om te leren, zowel voor kinderen en collega’s, als voor vrijwilligers!

Adres en contactgegevens:
Wilt u uw kind aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over kinderdagcentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met mw. L.C.E. (Liesbeth) Kievit-Holleman, manager instelling.

Kinderdagcentrum De Boei
Groeneweg 10
3297 LA Puttershoek
T 088 238 59 50
lcekievit@adullamzorg.nl
 
Bel KDC De Boei
088 238 59 50

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie