KDC De Boei

Op de groepen van het kinderdagcentrum (KDC) De Boei leren en ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau. De Boei is een kinderdagcentrum dat zorg en ontwikkelgericht aanbod biedt voor kinderen vanaf twee jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Samen met de orthopedagoog, als hoofdbehandelaar,  wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat gebaseerd is op de behoeften en het perspectief van het kind. Dit plan is de basis voor de ontwikkelgerichte activiteiten die op het KDC plaatsvinden. Dit kunnen schoolse, praktische of belevingsgerichte activiteiten zijn.

Op het KDC werken we ook samen met verschillende behandelaars zoals een logopediste, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een speltherapeut en audiovisuele experts om de kinderen  behandeling op maat te bieden. Aandachtsgebieden voor de behandelaars zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling, de  cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de communicatie en zelfredzaamheid. Daarnaast werken we nauw samen met Speciaal Onderwijs De Rank in Sliedrecht.

Identiteit

Naast het psychische en lichamelijke welzijn is binnen Adullam ook nadrukkelijk aandacht voor het geestelijk welzijn van de kinderen. Daarom wordt binnen Adullam zorg  en begeleiding geboden op Bijbelse gronden conform onze reformatorische identiteit.
Adres en contactgegevens:
Is KDC De Boei een aantrekkelijke omgeving voor uw kind? Heeft u vragen over het zorgaanbod? Neem dan contact op met zorgconsulente J. (Jannie) de Graaf. Zij staat u graag te woord. Lees ook de pagina op deze website over kinderdagcentrum

Kinderdagcentrum De Boei
Groeneweg 10
3297 LA Puttershoek
T 088 238 60 50
mhvernooij@adullamzorg.nl

Plan hier uw route
Bel KDC De Boei
088 238 60 50

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie