Beekheim

De meeste bewoners van Beekheim zijn verhuisd vanuit de Adullam-voorzieningen Maanderheim en Borchheim te Ede en Veluweheim te Lunteren. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe bewoners. De bewoners wonen er sinds december 2013 en hebben het op de nieuwe locatie echt naar hun zin.

Beekheim staat in een verkeersluw gedeelte van de wijk Veller, aan de rand van Barneveld-Zuid, en is gesitueerd naast de Barneveldse Beek. Voor voorzieningen zoals winkels, postkantoor, het treinstation en dergelijke gaan we naar het centrum van Barneveld, dat ongeveer tien minuten fietsen is. We kunnen dichtbij onze dagelijkse boodschappen doen.

Woonvoorziening Beekheim

Beekheim bestaat uit zeven groepen, die als volgt zijn ingedeeld:

  • twee woongroepen voor ouderen;
  • drie woongroepen (vergelijkbaar met het vroegere GVT);
  • twee appartementengroepen.

Alle bewoners beschikken in hun eigen kamer over een douche en toilet. Het kunnen beschikken over voldoende eigen ruimte en eigen sanitaire voorzieningen geeft meer rust en privacy binnen de voorziening. Ook hebben alle kamers een keukenblokje, met mogelijkheid voor een koelkast. Hier hebben heel wat bewoners gebruik van gemaakt.

Woongroepen voor ouderen

De twee woongroepen voor ouderen zijn gesitueerd op de begane grond. Dit in verband met mogelijk verminderde zelfredzaamheid en verminderde mobiliteit bij het ouder worden. De beide ouderengroepen beschikken ook over een ruime MIVA-badkamer. In de gangen zijn leuningen aangebracht, die zo nodig steun bieden bij het lopen. Kenmerkend voor deze groepen is de extra verzorging die de bewoners nodig hebben, omdat ze het zelf niet meer zo goed kunnen.

Woongroepen

De woongroepen zijn gevarieerd samengesteld en zijn als volgt te omschrijven:

  • Een woongroep voor een aantal rustige bewoners. Op deze groep wordt gestreefd naar een afwisseling van groepsmomenten en individuele momenten, passend bij ieders behoeften en mogelijkheden. Ook is hier in toenemende mate aandacht voor het vasthouden van vaardigheden en het tegengaan van achteruitgang door beweging en het behouden van uitdagingen.
  • Een gemengde woongroep met bewoners die gebaat zijn bij structuur, duidelijkheid en ondersteuning waar dat nodig is. Alle bewoners hebben dagbesteding/werk buiten Beekheim. Daarnaast ligt het accent op het vergroten van de praktische en sociale vaardigheden, het omgaan met het netwerk en het ondersteunen van de weerbaarheid.
  • Een woongroep voor een aantal jongere bewoners. Deze bewoners zijn nog wat actiever en hebben wat meer behoefte aan activiteiten. Een goede ondersteuning door de begeleider hierbij is van belang zodat de activiteiten goed kunnen worden afgestemd op de persoonlijke behoeften. Ook op deze groep wordt gewerkt aan het vergroten van de praktische en sociale vaardigheden en de zelfstandigheid van de bewoners.

Corrie: “Ik voel me hier goed thuis en ik heb een hele leuke kamer."

Appartementen

De kamers op de appartementenafdeling zijn nog wat groter dan de overige kamers.
Deze bewoners hebben een extra slaapruimte. De keukens in de appartementen zijn ook wat groter, zodat de bewoners - als ze dat willen - zelf kunnen koken. Dames hebben allen een grotere badkamer, waarin ze een wasmachine kwijt kunnen.

Logeren

Er zijn, verdeeld over de woonvoorziening, twee kamers voor logeeropvang. Bij logeeropvang biedt Adullam zorg aan alle jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking die (intensieve) verzorging en/of (intensieve) begeleiding nodig hebben. Met deze twee logeerplaatsen biedt Adullam voor het eerst logeeropvang in het midden van Nederland.

Fitnessruimte

Voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk; zo ook voor de bewoners van Beekheim. De fitnessruimte is in de kelder gesitueerd en we beschikken er over acht hometrainers. Hierdoor is het mogelijk om met een hele groep hiervan gebruik te maken. Verder zijn er in de kelder diverse algemene ruimten, zoals de wasruimte, een hobbyruimte en een belevingstafel.

Patio of binnentuin

De patio is een gezellig ingerichte binnentuin. Enkele terrassen en beplanting met sfeervolle verlichting bieden de nodige beschutting en rust aan de bewoners. Na een inspannende dag is het heerlijk om hier even rustig bij te komen. De binnentuin is ook een mooie plaats voor ontmoeting tussen de bewoners. Het onderhoud van de binnen- en buitentuin wordt grotendeels verricht door eigen bewoners en vrijwilligers.

Medewerkers en vrijwilligers

Het aantal medewerkers (inclusief invalkrachten) bedraagt ongeveer 45 personen. Daarnaast is er een flink aantal vrijwilligers, die allerlei hand- en spandiensten verrichten. Die variëren van het doen van activiteiten op de groep, het helpen bij het verzorgen van de was en het uitvoeren van de meer technische klussen.

Duurzaamheid

De nieuwe woonvoorziening Beekheim representeert met name één van de kernwaarden van Adullam: de kernwaarde duurzaamheid. De ervaring leert dat de bewoners een jarenlange zorgrelatie met Adullam hebben. Duurzaam betekent voor Adullam tevens dat er op een goede wijze wordt omgegaan met schaarse middelen. Bij de bouw zijn duurzaamheidsvoorzieningen getroffen die water en energie besparen.

Adres en contactgegevens:

Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over wonen. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met B. (Bert) de Vries of M.L.B. (Marco) Pouwen, locatieleiders.

Woonvoorziening Beekheim
Ds. E. Fransenlaan 9
3772 TX Barneveld
T 088 238 59 60
bdevries@adullamzorg.nl
mlbpouwen@adullamzorg.nl

Bel Beekheim
088 238 59 60

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie