Projecten die financiële steun kunnen gebruiken
 • Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

  Om aan te sluiten bij de Bijbelse levenswijze van de zorgvragers blijft Adullam extra aandacht geven aan de toerusting en handvatten voor dit belangrijke aspect van de begeleiding.
  Lees meer
 • Zorgverlening klaar voor de toekomst

  Gericht op de toekomst worden op diverse locaties belangrijke aanpassingen gedaan. Daarvoor zijn soms verbouwingen nodig. Zo blijft de zorg en begeleiding ook in de toekomst betaalbaar.
  Lees meer
 • Vervoer vanwege identiteit

  Ouders en verzorgers kiezen vanwege de identiteit voor Adullam. De ontvangen vergoedingen vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de dagactiviteitencentra. De regionale verspreiding van de zorgvragers maakt dat dit tekort vergroot wordt.
  Lees meer
 • Betere werk- en ontspanomgeving

  Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de zorgvragers, vraagt voortdurend aandacht.
  Lees meer
Bekijk alle projecten
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie