13

Centraal Bureau

Alle ondersteunende diensten, de Raad van Bestuur en het Managementteam hebben hun kantoor op het Centraal Bureau te Barneveld.

Door de grootte van Stichting Adullam zijn er diverse ondersteunende en coördinerende functies. Denk hierbij aan beleid & kwaliteit, cliënten-administratie, communicatie, financiële administratie, fondsenwerving, huisvesting, ICT, opleidingen, personeelszaken, projecten, secretariaat, trainers en zorgconsulenten.

Adresgegevens

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Bezoekadres
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres
Postbus 19
3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl

Telefoonnummers locaties

Hieronder vindt u de telefoonnummers van de locaties van Adullam. Alle informatie over een locatie vind u op de Locatiepagina. U kunt hiervoor op de naam van de locatie klikken.
Locatie                 Telefoonnummer Locatie                 Telefoonnummer
  DAC Veldheim 088 238 59 00
  KDC De Klimboom 088 238 59 40
Streekheim 088 238 57 00 DAC Wilgenheim 088 238 60 20
Beekheim 088 238 59 60 Muiderheim 088 238 55 55
Molenheim 088 238 60 00 Kroonheim 088 238 58 00
Polderheim 088 238 60 10 De 10 Domeinen 088 238 58 30
DAC Horstheim 088 238 56 50 Maasheim 088 238 61 00
KDC Horstheim 088 238 56 50 DAC Maasheim 088 238 60 50
AC Eliëzerhof 088 238 56 90 KDC Maasheim 088 238 60 50

Gegevens Stichtingen

Adullam kent als juridische bestuursvorm een stichting. Naast de over-koepelende Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg functioneren een tweetal werkstichtingen: een steunstichting en een zorgstichting. Statutair zijn alle Stichtingen gevestigd te Barneveld.

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Overkoepelende stichting welke onder andere gebruikt kan worden voor het verstrekken van legaten en nalatenschappen. Deze stichting beschikt over een ANBI-status. U kunt hier de jaardocumenten inzien. 

KvK-nummer: 41049399
IBAN: NL50 RABO 0337 5040 59
RSIN: 805 503 730

Stichting Steun Adullam

Steunstichting waarbinnen alle fondsenwervende activiteiten plaatsvinden. Deze Stichting wordt gebruikt voor de afdracht van giften en verkoopopbrengsten. Deze stichting beschikt over een ANBI-status. U kunt hier de jaardocumenten inzien. 

KvK-nummer: 09098942
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91
RSIN: 806 769 853

Stichting Zorg Adullam

De zorgstichting waarbinnen de feitelijke zorgverlening plaatsvindt. U kunt hier enkele jaardocumenten inzien.

KvK-nummer: 41053643
IBAN: NL17 RABO 0337 4118 24
BTW: NL 8068.32.320.B01
RSIN: 806 832 320


[{"level":"1"}]
{"label":"Meer informatie?"}
[]

Meer informatie?

[[]]
{"text":"Wilt u meer informatie over Adullam of heeft u bijvoorbeeld een vraag?"}
[]

Wilt u meer informatie over Adullam of heeft u bijvoorbeeld een vraag?

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Uw naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Opmerkingen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie