Foto Wouter Maasheim

Word donateur

Wat heeft u over voor identiteitsgebonden gehandicaptenzorg? Wilt u betrokken worden bij ons werk? Veel mensen zijn al tientallen jaren donateur. Deze betrokkenheid ervaren we op allerlei terreinen. Enorm waardevol om te constateren dat we een trouwe achterban hebben.

Gratis contactblad

Trouwe donateurs maken ons werk al meer dan 40 jaar mogelijk. Door hun continue bijdragen is er een vaste bron van inkomsten, waardoor we zorg op maat kunnen geven. Door de verdergaande bezuinigingen blijven nieuwe donateurs nodig. Bij een minimumdonatie van € 20,- per jaar wordt u ieder kwartaal, door toezending van het contactblad, op de hoogte gehouden van het mooie werk van Adullam. Vanuit kostenoverweging geven we de voorkeur aan het afsluiten van een machtiging. Als u geen machtiging afsluit ontvangt u jaarlijks een brief met de vraag om uw gift over te maken.

Meld u nú aan als donateur via onderstaand formulier.


Wanneer u meer uitleg wilt over het donateurschap, kunt u contact opnemen met Jan van Velthuizen.

Donateurswijzigingen

Bent u donateur en zijn uw adresgegevens gewijzigd? Via onderstaand formulier kunt u de wijziging aan ons doorgeven. Wilt u zich afmelden als donateur? Dat vinden we jammer, want ons werk gaat door… Als u uw naam en adresgegevens via het onderstaand formulier naar ons verstuurt, verwijderen we u uit het donateursbestand. We stellen het op prijs als u de reden van uw afmelding daarbij opgeeft.

[{"level":"1"}]
{"label":"Donateursformulier"}
[]

Donateursformulier

[{"show_group_38":"5","show_group_37":"4","show_group_36":"3","default_option":"36","mandatory":"true","other_option":""}]
{"label":"Maak uw keuze","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"36":"Ja, ik meld me aan als donateur van Adullam.","37":"Ik wil een adreswijziging doorgeven.","38":"Ik wil me afmelden als donateur."}
[{"unique":"","mandatory":"true","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Volledige naam, met voorletters","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true","has_placeholder":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Adres"}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"zipcode","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Postcode","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldige postcode."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Woonplaats","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"source_type":"","unique":"","validation":"iban","default_value":"","has_placeholder":"true","mandatory":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Vermeld uw IBAN","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een IBAN zijn."}
[]
[[]]
{"text":"Graag ontvangen we uw geboortedatum, zodat we inzage krijgen in de leeftijden van onze donateurs."}
[]

Graag ontvangen we uw geboortedatum, zodat we inzage krijgen in de leeftijden van onze donateurs.

[{"has_placeholder":"true","mandatory":"","default_value":"","source_type":"user_birthday","use_dropdowns":"true"}]
{"label":"Geboortedatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"text":"Graag ontvangen we uw telefoonnummer, zodat we u bij onduidelijkheden of bezorgproblemen kunnen bereiken."}
[]

Graag ontvangen we uw telefoonnummer, zodat we u bij onduidelijkheden of bezorgproblemen kunnen bereiken.

[{"validation":"phone","unique":"","mandatory":"","source_type":"","has_placeholder":"true","default_value":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"text":"Uw e-mailadres willen we gebruiken om u maximaal 4x per jaar te informeren over de bestedingen van de ontvangen giften. "}
[]

Uw e-mailadres willen we gebruiken om u maximaal 4x per jaar te informeren over de bestedingen van de ontvangen giften. 

[{"source_type":"","default_value":"","has_placeholder":"true","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"e-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"show_group_1493":"","mandatory":"","source_type":"","show_group_1495":"","show_group_1494":""}]
{"label":"Maandelijkse nieuwsbrief per e-mail","error_mandatory":"Selecteer ten minste een waarde."}
{"1493":"Ja, ik ontvang deze graag!"}
[{"has_placeholder":"true","default_value":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Vermeld hier uw reden van afmelding","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"level":"3"}]
{"label":"Nieuwe adresgegevens:"}
[]

Nieuwe adresgegevens:

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Nieuw adres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"zipcode","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Nieuwe postcode","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldige postcode."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Nieuwe woonplaats","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie