KDC De Klimboom

Kinderdagcentrum (KDC) De Klimboom is een KDC waar zorg en onderwijs samen komen. KDC De Klimboom is onderdeel van een brede school en bevindt zich in hetzelfde gebouw als de Rehobothschool. Op het kinderdagcentrum leren en ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau. In de klassen van de Rehobothschool wordt zorgondersteuning geboden door de medewerkers van De Klimboom. In de schoolvakanties en op de woensdagmiddag staan de zorgondersteuners klaar om kinderen betekenisvolle activiteiten aan te bieden.
 

De Klimboom bestaat uit twee onderdelen:
Het kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen van 2 t/m 18 jaar met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking. In de ontwikkelgroep ‘Het Bengelbos’ zitten kinderen vanaf 2 jaar. Sommige kinderen komen twee dagen in de week, anderen drie, vier of vijf dagen. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van het kind, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. De methode ‘Kleine stapjes’ is hier het uitgangspunt voor.

In de school- en DAC-voorbereidende groep ‘De Boomhut’ worden kinderen voorbereid op de doorstroming naar school of dagactiviteitencentrum. Door het aanbieden van een duidelijke structuur en doelgerichte ontwikkeling a.d.h.v. een ondersteuningsplan (OP), is regelmatig doorstroom mogelijk naar het speciaal onderwijs. Kinderen, meestal tieners, die niet meer ontwikkelen op schools gebied, bereiden we voor op het werken op een dagactiviteitencentrum door middel van praktische activiteiten zoals tuinieren en bakken. Ook bieden wij zorg aan meervoudig complex gehandicapte kinderen aan wie we voornamelijk belevingsgerichte activiteiten aanbieden.
 
Naast het spelenderwijs en doelgericht leren, schenken we volop aandacht aan de diverse andere begeleidingsvragen van uw kind. Afhankelijk van de zorgvraag bepalen we de groepsgrootte en samenstelling. Hierdoor is het mogelijk de juiste zorg te bieden. Onze medewerkers zijn professioneel en hebben kennis van onder andere:

 • Verschillende methodieken van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking;
 • Bijkomende stoornissen, zoals: autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen;
 • Affectief-neutraal begeleiden;
 • Veiligheid en conflicthantering;
 • Verpleegkundige vaardigheden, zoals: sondevoeding, toedienen van zuurstof en verplaatsen door middel van tilliften.

Het verlenen van zorg aan de Rehobothschool. Onze zorgondersteuners begeleiden en ondersteunen leerlingen die in de klassen het onderwijsprogramma van de Rehobothschool volgen. Deze leerlingen van 4 tot en met 20 jaar met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking, krijgen persoonlijke zorg en begeleiding in de klas zodat zij kunnen profiteren van het aanbod van de school.

‘De Klimboom en de Rehobothschool zitten op één locatie in Barneveld en werken samen om kinderen optimaal te ondersteunen en te begeleiden.’

In de vakantie bieden wij ook vakantiedagopvang op De Klimboom voor de schoolgaande kinderen uit het speciaal onderwijs.

Identiteit

Onze identiteit komt duidelijk naar voren in ons dagritme: we openen en beëindigen de dag met gebed. We zingen psalmen met de kinderen en vertellen uit de Bijbel. De Bijbelvertelling wordt ondersteund door gebaren en platen. Voor en na het eten bidden en danken we met de kinderen. Ook leren we de kinderen om vriendelijk en geduldig met elkaar om te gaan, om eerlijk te zijn, om te luisteren naar de begeleidsters en om netjes om te gaan met het speelgoed, de andere materialen en het meubilair. De kinderen die zorgondersteuning krijgen, doen in de klassen van de Rehobothschool mee met de dagopening, de dagsluiting enzovoorts.

Doelgericht werken

Elk kind op De Klimboom heeft een ondersteuningsplan met daarin de behoeften, het perspectief, de ondersteuningsafspraken en de doelen. Dit ondersteuningsplan wordt in samenwerking met de orthopedagoge opgesteld en vormt de basis voor het handelen en de activiteiten in de groep. Elk (half) jaar wordt het ondersteuningsplan, samen met betrokkenen, geëvalueerd.

‘Het ondersteuningsplan vormt de basis voor het handelen en de activiteiten in de groep.’

Inzet van externe deskundigen

Samen met verschillende deskundigen kijken we hoe we het beste kunnen beantwoorden aan de mogelijkheden en behoeften van elk kind. De orthopedagoog speelt hier een grote rol in. Ook werken we op onze locatie samen met een arts, een logopediste, een fysiotherapeut en een ergotherapeut om de kinderen op verschillende gebieden te ondersteunen.

 ‘Wij zetten verschillende deskundigen in zoals een orthopedagoog, een logopediste, een fysiotherapeut en een ergotherapeut.’

Adres en contactgegevens:
Wilt u uw kind aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over kinderdagcentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met R. (Renske) van Dam - Morée, locatieleider.

Kinderdagcentrum De Klimboom
Schoutenstraat 113
3771 CH Barneveld
T 088 238 59 40
rvandam@adullamzorg.nl

Locatie en route: 
Schoutenstraat 113
3771 CH Barneveld
(Het gebouw is nog niet op alle navigatiesystemen bekend. Als u Schoutenstraat 109 invoert, komt u bij de Eben-Haëzerschool. KDC De Klimboom bevindt zich in de Rehobothschool, 1 schoolgebouw verder.)

Routebeschrijving vanaf de A30 (uit de richting van Ede)
 • Neem afslag 5- Barneveld-Noord
 • Sla bij de verkeerslichten rechtsaf, richting Barneveld
 • Neem op de rotonde de tweede afslag
 • Sla bij de volgende rotonde rechtsaf
 • Neem de eerste weg rechts en rijd helemaal rechtdoor.
 • U arriveert bij de school / het KDC
Routebeschrijving vanaf de A1 (uit de richting van Amersfoort)
 • Neem op de A1 afslag 15 Barneveld
 • Sla bij de verkeerslichten linksaf en voeg in op de A30
 • Neem afslag 5 Barneveld-Noord
 • Sla bij de verkeerslichten linksaf
 • Neem op de rotonde de tweede afslag
 • Sla bij de volgende rotonde rechtsaf
 • Neem de eerste weg rechts en rijd helemaal rechtdoor.
 • U arriveert bij de school / het KDC
Bel KDC De Klimboom
088 238 59 40

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie