KDC De Klimboom

Op De Klimboom komen zorg en onderwijs samen. Onze locatie is onderdeel van een brede school en bevindt zich in het gebouw van Rehoboth Onderwijs en zorg. Op de groepen van het kinderdagcentrum (KDC)  leren en ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau. Vanuit De Klimboom wordt ook zorgondersteuning geboden in de klassen van de Rehobothschool. Daarnaast bieden we buitenschools aanbod voor de leerlingen van deze school.
 

Aanbod KDC

De Klimboom is een kinderdagcentrum dat  zorg en ontwikkelgericht aanbod biedt voor kinderen vanaf twee jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Samen met de orthopedagoog, als hoofdbehandelaar, wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat gebaseerd is op de behoeften en het perspectief van het kind. Dit plan is de basis voor de ontwikkelgerichte activiteiten die op het KDC plaatsvinden. Dit kunnen schoolse, praktische of belevingsgerichte activiteiten zijn.

Op het KDC werken we ook samen met verschillende behandelaars zoals een logopediste, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een speltherapeut en audiovisuele experts om de kinderen behandeling op maat te bieden. Aandachtsgebieden voor de behandelaars zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling, de  cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de communicatie en zelfredzaamheid.

De medewerkers van De Klimboom begeleiden dagelijks de kinderen en werken samen met de behandelaars aan de ontwikkeling van het kind. Structuur en veiligheid voor de kinderen staan hierbij centraal. 

"Wij richten ons op optimale ontwikkeling van onze kinderen door een multidisciplinaire behandeling en doelgericht aanbod"

Zorgondersteuning

Onze zorgondersteuners geven (individuele) begeleiding en  ondersteuning aan de kinderen in de klassen van de Rehobothschool. Samen met de leerkracht zorgt de zorgondersteuner dat het kind het onderwijsprogramma in de klas kan volgen. Daarnaast biedt De Klimboom vakantiedagopvang voor schoolgaande kinderen uit het speciaal onderwijs.

Identiteit

Naast het psychische en lichamelijke welzijn is binnen Adullam ook nadrukkelijk aandacht voor het geestelijk welzijn van de kinderen. Daarom wordt binnen Adullam zorg  en begeleiding geboden op Bijbelse gronden conform onze reformatorische identiteit.
Adres en contactgegevens:
Is De Klimboom een aantrekkelijke omgeving voor uw kind/familielid? Locatiemanager H. (Hendrikje) Balder kan u hier meer over vertellen. Neem contact met haar op via 06 25 44 34 66. Heeft u vragen over het zorgaanbod? Neem dan contact op met zorgconsulente J. (Jannie) de Graaf. Zij staat u graag te woord. Wilt u uw kind aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over kinderdagcentrum.

Kinderdagcentrum De Klimboom
Schoutenstraat 113
3771 CH Barneveld
T 088 238 59 40
hbalder@adullamzorg.nl

Plan hier uw route
Bel KDC De Klimboom
088 238 59 40

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie