KDC De Klimboom

KDC De Klimboom is een voorziening waar zorg en onderwijs samen komen. Op het kinderdagcentrum leren en ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau. In de klassen van de Rehobothschool wordt zorgondersteuning geboden door de medewerkers van De Klimboom. In de schoolvakanties en op de woensdagmiddag staan de zorgondersteuners klaar om kinderen een zinvolle dagbesteding te bieden.

De Klimboom bestaat uit twee onderdelen:
 • Het kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen van 2 t/m 18 jaar met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking.

 • De zorgondersteuning in de groepen van de Rehobothschool. De Klimboom en de Rehobothschool zitten op één locatie in Barneveld en werken samen om kinderen optimaal te ondersteunen en te begeleiden. 

Het kinderdagcentrum (KDC) bestaat uit twee groepen:

 • Ontwikkelgroep ‘Het Bengelbos’: in deze groep zitten kinderen vanaf 2 jaar. Sommige kinderen komen twee dagen in de week, anderen drie, vier of vijf dagen. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van het kind, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. De methode ‘Kleine stapjes’ is hier een uitgangspunt voor.

 • School- en DAC-voorbereidende groep ‘De Boomhut’: door het aanbieden van een duidelijke structuur en doelgerichte ontwikkeling a.d.h.v. een ondersteuningsplan (OP) is regelmatig doorstroom mogelijk naar het speciaal onderwijs. Kinderen, meestal tieners, die niet meer ontwikkelen op schools gebied, bereiden we voor op het werken op een dagactiviteitencentrum door middel van praktische activiteiten zoals tuinieren en bakken.

Identiteit

Onze identiteit komt duidelijk naar voren in ons dagritme: we beginnen de dag met gebed. Vervolgens lezen en vertellen de begeleidsters de kinderen uit de Bijbel. Ook leren we iedere week een psalm. Verder bidden en danken we voor en na het eten. We lezen dan hetzelfde stukje als tijdens de dagopening en zingen de psalm die we leren. Aan het einde van de dag sluiten wij af met het zingen van een lied en gebed.

We willen onze identiteit ook meegeven in de praktische dingen. Zo leren we de kinderen om vriendelijk en geduldig met elkaar om te gaan, om eerlijk te zijn, om te luisteren naar de begeleidsters en om netjes om te gaan met het speelgoed, de andere materialen en het meubilair.
 
De kinderen die zorgondersteuning krijgen, doen in de klassen van de Rehobothschool mee met de dagopening, de dagsluiting enzovoort.

Activiteiten

De kinderen die zorgondersteuning krijgen, volgen het onderwijsprogramma van de Rehobothschool. Zij krijgen hierbij, indien nodig, ondersteuning van een zorgondersteuner.
 
Op het KDC werken we met vaste dag- en weekritmes die met pictogrammen op de muur zichtbaar zijn gemaakt. De dag begint met de dagopening. Daarna drinken we koffie en gaan we aan het werk. Tijdens het werkmoment wordt aan de persoonlijke doelen van elk kind gewerkt. Verder spelen we buiten en in de klas, zingen we en maken we muziek, zijn we creatief bezig en lezen we boekjes (voor).

Wij werken samen met verschillende deskundigen, zoals een orthopedagoog, logopediste, fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Veiligheid en gezelligheid

Wij vinden het heel belangrijk dat een kind zich veilig voelt en kan genieten van de activiteiten in de groep. Daarom werken we met een vaste en zichtbare dagstructuur. Dit geeft duidelijkheid en houvast voor de kinderen.  Ook worden er regelmatig groepsactiviteiten gedaan aan tafel en wordt er gezellig samen gegeten en koffie gedronken.

Doelgericht werken

Elk kind op De Klimboom heeft een ondersteuningsplan met daarin de behoeften, het perspectief, de ondersteuningsafspraken en de doelen. Dit ondersteuningsplan wordt in samenwerking met de orthopedagoge opgesteld en vormt de basis voor het handelen en de activiteiten in de groep. Elk (half) jaar wordt het ondersteuningsplan, samen met betrokkenen, geëvalueerd.   

Het ondersteuningsplan vormt de basis voor het handelen en de activiteiten in de groep.

Samenwerking

Samen met verschillende deskundigen kijken we hoe we het best kunnen beantwoorden aan de mogelijkheden en behoeften van elk kind. De orthopedagoog speelt hierin een grote rol. Ook werken we op onze locatie samen met een logopediste, een fysiotherapeut en een ergotherapeut om de kinderen op verschillende gebieden te ondersteunen. 

 
Ook werken wij samen met de Rehobothschool. De Klimboom en de Rehobothschool zitten op één locatie in Barneveld en werken samen om kinderen optimaal te ondersteunen en te begeleiden.  In de praktijk betekent dit dat er regelmatig kinderen van ons kinderdagcentrum doorstromen naar het speciaal onderwijs.

De Klimboom en de Rehobothschool zitten op één locatie in Barneveld en werken samen om kinderen optimaal te ondersteunen en te begeleiden.

Vakantiedagopvang

In de vakantie bieden wij ook vakantiedagopvang op De Klimboom voor de schoolgaande kinderen uit het speciaal onderwijs.

Adres en contactgegevens:
Wilt u uw kind aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over kinderdagcentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met R. (Renske) van Dam - Morée, locatieleider.

Kinderdagcentrum De Klimboom
Schoutenstraat 113
3771 CH Barneveld
T 088 238 59 40
rvandam@adullamzorg.nl

Locatie en route: 
Schoutenstraat 113
3771 CH Barneveld
(Het gebouw is nog niet op alle navigatiesystemen bekend. Als u Schoutenstraat 109 invoert, komt u bij de Eben-Haëzerschool. KDC De Klimboom bevindt zich in de Rehobothschool, 1 schoolgebouw verder.)

Routebeschrijving vanaf de A30 (uit de richting van Ede)
 • Neem afslag 5- Barneveld-Noord
 • Sla bij de verkeerslichten rechtsaf, richting Barneveld
 • Neem op de rotonde de tweede afslag
 • Sla bij de volgende rotonde rechtsaf
 • Neem de eerste weg rechts en rijd helemaal rechtdoor.
 • U arriveert bij de school / het KDC
Routebeschrijving vanaf de A1 (uit de richting van Amersfoort)
 • Neem op de A1 afslag 15 Barneveld
 • Sla bij de verkeerslichten linksaf en voeg in op de A30
 • Neem afslag 5 Barneveld-Noord
 • Sla bij de verkeerslichten linksaf
 • Neem op de rotonde de tweede afslag
 • Sla bij de volgende rotonde rechtsaf
 • Neem de eerste weg rechts en rijd helemaal rechtdoor.
 • U arriveert bij de school / het KDC
Bel KDC De Klimboom
088 238 59 40

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie