Over dit project

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt.
Sommige cliënten hebben extra zorg en begeleiding nodig. Deze zorg wordt niet in alle gevallen door de overheid vergoedt. Samen met ouders en andere specialisten wordt de noodzaak om deze zorg te bieden vastgesteld. De betreffende zorgvragers zijn echt gebaat bij deze aanpak; echter, financiële middelen zijn hiervoor niet beschikbaar.

Draagt u bij aan deze extra zorg en begeleiding? 

Concrete doelen voor 2020
  • Aan een aantal zorgvragers verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan aan bekostiging ontvangen wordt. Dat betekent extra inzet van medewerkers, wat niet wordt vergoed.
  • De financieringsvorm PGB is in sommige gevallen niet toereikend voor de door de zorgvragers benodigde zorg en begeleiding. Vanuit dit project wordt deze zorg en begeleiding gewaarborgd.
  • Extra personeelsinzet, zodat de kerkgang op zondag mogelijk is.

Bekijk foto’s

Locatie(s): Kroonheim, Maasheim

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie