Over dit project

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoeften van de zorgvragers, vraagt voortdurend aandacht.
Met uw hulp verbetert Adullam de zorgverlening. In 2014 begon Adullam met de ASBM-begeleidingsmethodiek. Het is van belang om deze methodiek te blijven doorontwikkelen, zodat de zorgvragers steeds beter vanuit visie begeleid worden. Op Muiderheim wordt een aantal hulp- en leermiddelen ingezet, met het doel steeds betere begeleiding en zorg te verlenen. Mogen we met uw hulp onze zorgverlening verbeteren?

Dankzij uw steun (nog) meer aandacht voor het welbevinden van de zorgvragers.

Concrete doelen voor 2020:

  • De ASBM-trainers werken samen met de leidinggevenden van diverse locaties aan een doorontwikkeling van de ASBM-zorgvisie. Binnen Adullam heet dit project: ‘Leiderschap in ontwikkeling’.
  • Muiderheim gaat aan de slag met het autismebelevingscircuit. Dit wordt gebruikt ter ondersteuning van het leren kennen van de bewoners met autisme, om zo de begeleiding nog beter af te stemmen op de bewoners.
  • Aanschaf van medische zorghulpmiddelen ter ondersteuning van de medische zorg op Muiderheim. Hiermee kan sneller geanticipeerd worden op medische vraagstukken.

Bekijk foto’s

Locatie(s): Alle Adullam locaties

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project

Deel op social media

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie