Foto Wouter Maasheim

Maatschappelijke participatie

Adullam heeft diverse dependances waarbij we het deelnemen aan de maatschappij bevorderen. Het omgaan met en verzorgen van dieren gebeurt bij de kinder- en activiteitenboerderijen. In de verschillende winkels verkopen bewoners en deelnemers een breed assortiment van (eigengemaakte) artikelen. Dit zijn onder andere zelfgemaakte kaarsen en zeep, houten artikelen of heerlijke taarten, koeken en andere banketproducten. Op deze manier kunnen onze bewoners en deelnemers op een waardevolle manier een zichtbare bijdrage leveren aan de maatschappij.
 
De dependances zijn onderdelen van onze dagactiviteitencentra. Afgestemd op de mogelijkheden van uw kind/familielid, kijken we wat het beste bij hem past. De aanmelding en bekostiging verlopen via het dagactiviteitencentrum.
 
Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel bewoners en deelnemers als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven.

Deelnemen in de maatschappij

Participatie verwijst naar sociale contacten en vrijetijdsbesteding, het hebben van werk of het volgen van een opleiding. Het is bekend dat mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking over het algemeen minder participeren in de maatschappij dan mensen zonder beperking. Wij streven naar een zo breed mogelijke maatschappelijke participatie, passend bij de mogelijkheden van uw kind/familielid.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: winkelwerkzaamheden, schoonmaken bij een tuincentrum of kerk, werken op een kinderboerderij, helpen in een verpleeghuis en papierprikken in de woonwijk. Op diverse centra bieden we daarbij cursussen aan de deelnemers die dat willen en kunnen. Dit kan op allerhande gebieden, zoals een cursus schilderen en een cursus bloemschikken. Alles op het eigen niveau. We leren uw kind/familielid om zo zelfstandig mogelijk aan de slag te gaan. Het is goed om te weten dat er altijd een begeleider is voor vragen en ondersteuning.

Meer informatie

De vanuit Adullam georganiseerde maatschappelijke participatie komt in het bijzonder tot uiting in de onderstaande projecten.

DAC Horstheim met de dependances:

Bakkerij Horstheim te Staphorst
Zorgboerderij Druivenstein te Staphorst
Kinderboerderij Samenzó te Staphorst
Kringloopwinkel De Horstenaar te Staphorst

DAC Kroonheim met de dependances:

Zeep- & kaarsenmakerij ’t Kroontje te Uddel
Winkeltje ’t Hofje te Uddel
Activiteitenboerderij Kroonhoeve te Uddel

DAC Veldheim met de dependances:

Bakkerij Veldheim te Ede
Winkel ‘Vergeet-mij-niet’ te Ede

DAC Maasheim met dependance:

Bakkerij ‘De Likkepot’ te Puttershoek

DAC Wilgenheim met dependance:

Winkel Wilgenheim te Alblasserdam

Denkt u dat uw kind/familielid in aanmerking komt voor één van onze projecten voor maatschappelijke participatie? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor meer informatie.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie