DAC Kroonheim

Op een ruime locatie waar de kleur bepaald wordt door het seizoen, ligt het Koetshuis, het centrum voor werken en leren van Kroonheim. Dit is de plek waar dagelijks van 9.30 tot 15.45 hard gewerkt wordt door onze deelnemers en hun begeleiders. Hierdoor stimuleren we iedere cliënt in de mogelijkheden die hij of zij heeft.

Arbeidsgerichte werkzaamheden

Kroonheim biedt werk en dagbesteding aan jongere en oudere zorgvragers, wat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. 
 
Binnen Kroonheim worden dienstverlenende en productgerichte werkzaamheden verricht. Het verschilt per cliënt op welke wijze hij/zij hieraan deelneemt. Voor de één kan het al voldoende zijn om betrokken te zijn bij het proces en het samen bezig zijn te ervaren. Een ander is in staat om actief een bijdrage te leveren of zelfstandig een taak uit te voeren.
 
Een grote diversiteit is mogelijk: diverse soorten inpakwerk, stickeren, producten maken voor de winkel, in de tuin werken, houtproducten maken, papier versnipperen en huishoudelijke taken. Rondom eten en drinken is het mooi en leerzaam om te ervaren hoe eerst de groenten gezaaid of gepoot worden. Na het opgroeien wordt dit schoongemaakt en ’s avonds lekker vers opgegeten of verkocht.

Met elkaar staan we sterk!

Op de groepen wordt gekeken naar wat iedereen kan en met elkaar proberen we de dag een zinvolle invulling te geven.

Kloofhout bestellen?

Hout kloven, meten en stapelen, de bewoners van Kroonheim zijn er druk mee.
In samenwerking met Van de Pol uit Garderen wordt kloofhout verkocht, en de winst is voor Adullam. Een mooi voorbeeld van werken in en met de samenleving!

Kloofhout kopen? Mail dan naar wjvandepol@gmail.com of bel 06 83 91 69 38.

Werk

Wij willen een betekenisvolle (werk)daginvulling geven aan alle deelnemers die werken op Kroonheim. De deelnemer heeft dit nodig, om het gewone leven te ervaren. Een werkdag is betekenisvol als het werk aansluit bij de behoefte van de deelnemer en bijdragen aan relatie- en competentieopbouw.

Werk sluit aan bij de fysieke behoefte als de werkritmes herkenbaar en voorspelbaar zijn. Bij de emotionele behoefte als ze het de deelnemer erkenning en waardering oplevert. Bij de mentale behoefte als de deelnemer keuze, invloed heeft en het geen angsten oproept. Bij de zingevende behoefte als de deelnemer zich kan onderscheiden en/ of door zijn werk iets kan betekenen voor anderen. Hoe beter het werk aansluit bij de verschillende menselijke behoeften, des te betekenisvoller het werk is en des te meer zij menswaardigheid bevorderen.

Elk werkbedrijf richt zich op één soort werk. Binnen dit soort werk is er ruimte om te variëren. Wij focussen op de mogelijkheden die de deelnemer heeft en maken hier een kans van. Zo benutten we de competenties van de deelnemer en breiden deze, waar mogelijk, uit. Samen zinvol werken, de begeleider ondersteunt de deelnemer, staat centraal. Het werkritme is duidelijk, er is altijd een betrouwbare en sensitieve begeleider aanwezig. Dat geeft houvast en richting! Zij heeft oog voor behoefte van deelnemer.

In en rond het Koetshuis hebben 4 bedrijven hun plek gevonden: 

Inpakbedrijf en inpak-uniek

In deze inpakbedrijven wordt productiewerk gedaan voor met name bedrijven.
Voorbeelden van werk dat de deelnemers hier doen is bijvoorbeeld het inpakken van schroeven, het inpakken van collectemunten voor kerken en het versnipperen van archieven van bedrijven. Omdat er veel deelnemers houden van inpakwerk, is dit bedrijf gesplitst in 2 groepen. Er zijn deelnemers die beseffen dat orders voor een bedrijf op een afgesproken tijd klaar moeten zijn, die zich hier (mede) verantwoordelijk voor voelen. Andere deelnemers doen hun werkzaamheden op hun eigen tempo en zijn niet gericht op het resultaat, maar op het proces. Het kan gebeuren dat er werk opgehaald en weggebracht moet worden naar bedrijven, dit kunnen de deelnemers ook samen met hun begeleiders doen. De werkruimte nodigt uit tot werken door de inrichting van de ruimte. Er staan werktafels en een enkele statafel, er zijn stellingkasten waar dozen met werk staan, er kunnen pallets staan met werk dat nog moet gebeuren, of wat al klaar is. Er is een palletvork aanwezig, zodat ook pallets gemakkelijk naar een bus/vrachtwagen gereden kunnen worden. 

Atelier

In het atelier worden producten gemaakt die verkocht worden. Dit gaat via de eigen winkel of via samenwerkingen met bedrijven. Ook zijn de producten te koop in de webshop 'Speciaal van mij'. Klik hier voor deze Adullam webshop. Elke deelnemer die hier werkt kan op zijn/haar niveau meedoen en meebeleven aan de creatieve werkzaamheden. Dit kan variëren van meebeleven van de reuk van zeep en bruisballen maken, tot het maken van kaarsen, slingers en onderzetters of een sleutelhanger van diamond painting. Er worden veel verschillende producten gemaakt. Dat zorgt voor afwisselend werk. In het atelier is ook een winkel, waar klanten onze spullen kunnen kopen of ophalen. Deelnemers kunnen deze klanten helpen met afrekenen. Omdat dit bedrijf ook producten maakt voor de webshop, moet ook de voorraad van deze producten beheerd worden. Producten moeten ingepakt worden, ze moeten naar een verzendplek gebracht of verstuurd worden. Ook deze activiteiten leveren mooie werkzaamheden voor de cliënten op.

Klik hier voor meer informatie over het atelier. 

Dienstverlening

De naam zegt het al, dienstverlenende activiteiten die aansluiten bij de behoeftes en kwaliteiten van onze deelnemers. Op deze groep wordt vooral heel goed samengewerkt. Samen 100 staat hier daarom centraal. Elke cliënt heeft kwaliteiten. Deze willen we zien, benutten en ontwikkelen. Door het brede aanbod van activiteiten zal er op deze groep snel een activiteit aansluiten. We verzorgen onder andere de was van het werkgebouw. Daarbij verzorgen we de voorraad van activiteiten voor andere groepen en hebben we ons aandeel in het leveren van boodschappen voor andere groepen. Ook helpen of beleven we mee met het maken van vogelhuisjes, helpen we met het doen van de afwas en helpen we bij het verzorgen en onderhouden van de dierenweide. En zo zijn er nog vele andere activiteiten op te noemen waar we op deze groep gebruik maken van de kwaliteiten en behoeften van onze deelnemers. Het bijzondere aan deze groep is dat we gespecialiseerd zijn in het sensopathisch aansluiten en mee beleven van de werkzaamheden die we uitvoeren. Daarmee bedoelen we, dat we door het aanbieden van het werk de zintuigen van de cliënten aanspreken. Bij dit werk wordt er aangesloten bij hun belevingswereld en levenstempo. De belevingswereld van de cliënten die hier zullen werken is vooral sensopathisch of beginnend associatief.

Buitenhof

Betekenis- en zinvolle daginvulling is iets wat past bij het ‘gewone’ leven. Binnen de werkgroep extern werk ligt de focus op een externe locatie. Hierbij kan gedacht worden aan een boerderij of camping in de nabije omgeving. We richten ons met name op de agrarische sector. Specifieke werkzaamheden zijn onder andere het verzorgen van dieren, dierenfokkerij, werken in een moestuin, grasmaaien, tuinonderhoud, pluktuinen en hout kloven. Naast de externe werkzaamheden houden we ons ook bezig met werkzaamheden op Kroonheim. Hierbij kan gedacht worden aan het verzorgen en onderhouden van de dierenweide en konijnenfokkerij. Daarnaast zorgen we ook voor het onderhoud van het terrein. Bij deze werkzaamheden ligt de focus op het integreren van de maatschappij. In samenwerking met verschillende disciplines proberen we te ontdekken wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn van iedere deelnemer. Door met minimaal 3 begeleiders te werken binnen dit werkbedrijf proberen we tegemoet te komen aan het draagvlak van de medewerkers. Door dit draagvlak creëer je meer draagkracht, wat maakt dat we beter kunnen aansluiten bij de behoeftes van onze deelnemers en we samen met hen een sterk team kunnen vormen.

De Ruitershof en de Edelhof

Op het werkcentrum werken ook de bewoners van de Ruitershof en de Edelhof. Zij hebben beiden hun eigen werkruimte en gaan met hun woonbegeleiders hier ook aan het werk. Zij doen gedeeltelijk werk voor bovenstaande bedrijven, maar hebben ook hun eigen werk activiteiten. 

Adres en contactgegevens:

Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over dagactiviteitencentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met dhr. J.F. (Johan) Riezebos, manager instelling.

Dagactiviteitencentrum Kroonheim
't Hof 12
3888 MH Uddel
T 088 238 58 50
jfriezebos@adullamzorg.nl

Plan hier uw route

Bel DAC Kroonheim
088 238 58 30

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie