DAC Kroonheim

Op een ruime locatie waar de kleur bepaald wordt door het seizoen, ligt het centrum voor werken en leren ‘Kroonheim’. Elke dag zijn hier 50 cliënten aan het werk of leren en doen activiteiten. Hierdoor stimuleren we iedere cliënt in de mogelijkheden die hij of zij heeft.

Arbeidsgerichte werkzaamheden

Kroonheim biedt werk en dagbesteding aan jongere en oudere zorgvragers, wat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. 
 
Binnen Kroonheim worden dienstverlenende en productgerichte werkzaamheden verricht. Het verschilt per cliënt op welke wijze hij/zij hieraan deelneemt. Voor de één kan het al voldoende zijn om betrokken te zijn bij het proces en het samen bezig zijn te ervaren. Een ander is juist wel in staat om actief een bijdrage te leveren of zelfstandig een taak uit te voeren.
 
Een grote diversiteit is mogelijk: diverse soorten inpakwerk, stikkeren, producten maken voor de winkel, in de tuin werken, houtproducten maken, papier versnipperen en huishoudelijke taken. Rondom eten en drinken is het mooi en leerzaam om te ervaren hoe eerst de groenten gezaaid of gepoot worden. Na het opgroeien wordt dit schoongemaakt en ’s avonds lekker vers opgegeten of verkocht.

Met elkaar staan we sterk!

Op de groepen wordt gekeken naar wat iedereen kan en met elkaar proberen we de dag een zinvolle invulling te geven.

Kloofhout bestellen?

Hout kloven, meten en stapelen, de bewoners van Kroonheim zijn er druk mee.
In samenwerking met Van de Pol uit Garderen wordt kloofhout verkocht, en de winst is voor Adullam. Een mooi voorbeeld van werken in en met de samenleving!

Kloofhout kopen? Mail dan naar wjvandepol@gmail.com of bel 06 83 91 69 38.

Werk

Wij willen een betekenisvolle (werkdag)invulling geven aan alle deelnemers die werken op Kroonheim. De deelnemer heeft dit nodig, om het gewone leven te ervaren. Een werkdag is betekenisvol als het werk aansluit bij de behoefte van de deelnemer en bijdragen aan relatie- en competentieopbouw.

Werk sluit aan bij de fysieke behoefte als de werkritmes herkenbaar en voorspelbaar zijn. Bij de emotionele behoefte als ze het de deelnemer erkenning en waardering oplevert. Bij de mentale behoefte als de deelnemer keuze, invloed heeft en het geen angsten oproept. Bij de zingevende behoefte als de deelnemer zich kan onderscheiden en/ of door zijn werk iets kan betekenen voor anderen. Hoe beter het werk aansluit bij de verschillende menselijke behoeften, des te betekenisvoller het werk is en des te meer zij menswaardigheid bevorderen.

Elk werkbedrijf richt zich op één soort werk. Binnen dit soort werk is er ruimte om te variëren. Wij focussen op de mogelijkheden die de deelnemer heeft en maken hier een kans van. Zo benutten we de competenties van de deelnemer en breiden deze, waar mogelijk, uit. Samen zinvol werken, de begeleider ondersteunt de deelnemer, staat centraal. Het werkritme is duidelijk, er is altijd een betrouwbare en sensitieve begeleider aanwezig. Dat geeft houvast en richting! Zij heeft oog voor behoefte van deelnemer.

De Ruitershof en de Edelhof

Op het werkcentrum werken ook de bewoners van de Ruitershof en de Edelhof. Zij hebben beiden hun eigen werkruimte, en gaan met hun woonbegeleiders hier ook aan het werk. Zij doen gedeeltelijk werk voor bovenstaande bedrijven, maar hebben ook hun eigen werk activiteiten. 

Adres en contactgegevens:

Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over dagactiviteitencentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met dhr. J.F. (Johan) Riezebos, manager instelling.

Dagactiviteitencentrum Kroonheim
't Hof 12
3888 MH Uddel
T 088 238 58 50
jfriezebos@adullamzorg.nl

Bel DAC Kroonheim
088 238 58 30

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie