DAC Kroonheim

Op een ruime locatie waar de kleur bepaald wordt door het seizoen, ligt dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) Kroonheim. Elke dag zijn hier 40 deelnemers aan het werk of leren en doen activiteiten. We creëren zoveel mogelijk kleine groepen waardoor er veel ruimte is voor eigen inbreng. Hierdoor stimuleren we iedere deelnemer in de mogelijkheden die hij of zij heeft.

Activiteiten op eigen niveau

De 40 deelnemers werken in een negental groepen aan diverse activiteiten, De leeftijd loopt uiteen van 15 tot 65 jaar. De groepen delen we in op leeftijd, interesses en mogelijkheden. Ook krijgen een aantal deelnemers individuele begeleiding. Een grote diversiteit is mogelijk: verven, knippen, ‘ervaar het maar’ activiteiten, inpakwerk en papier versnipperen zijn voorbeelden van binnen activiteiten. Rondom eten en drinken is het mooi en leerzaam om te ervaren hoe eerst de groenten gezaaid of gepoot worden. Na het opgroeien wordt dit schoongemaakt en ’s avonds lekker vers opgegeten. Even een rondje wandelen of fietsen zorgt voor ontspanning.

Met elkaar staan we sterk!

Op de groepen wordt gekeken naar wat iedereen kan en met elkaar proberen we de dag goed te besteden. We nemen regelmatig bestellingen aan waar geen grote tijdsdruk achter zit, zodat we er met elkaar iets creatiefs van kunnen maken.

Onze winkel ’t Kroontje is een bezoek waard. In deze winkel werken deelnemers met zeep- en kaarsenartikelen, die ze inpakken en verkopen.

Welkom in winkel 't Kroontje

Dagindeling

Naast het ingaan op de individuele begeleidingsvraag en het aanbieden van werk op niveau, is er tijd en ruimte voor dagopeningen en andere identiteitszaken. We beginnen de dag op de groepen met welkom heten. Als we een mapje hebben met informatie van thuis of van wonen, dan kunnen de begeleiders deze lezen. Bij de dagopening, lezen we uit de Bijbel en gebruiken daar een kinderbijbel of een dagboekje bij. Aan deelnemers vragen we waarvoor zij willen bidden tijdens de dagopening. Verder zingen we de leerpsalm en anderen psalmen. Na de dagopening en de koffie gaan we activiteiten doen, gevolgd door het eten en diverse corveetaken. In de pauze gaat de ene deelnemer wandelen of fietsen, de andere rusten, schommelen, een boekje lezen, een spelletje op de computer doen of puzzelen. Voor ieder wat wils! Hierna gaan we weer aan het werk en ronden daarna af. Het is dan weer fijn en goed om met elkaar wat te drinken en de dag te eindigen.
We werken met pictogrammen van elke psalm, zodat deelnemers deze zo nodig deze kan gebruiken om een psalm uit te kiezen. Een plaatje van een mond (Opent uwe mond) of van een hert (‘t Hijgend hert der jacht ontkomen). Tijdens en na de dagopeningen gaan we in op de meest wezenlijke zaken van het leven. Maandelijks komt een dominee of ouderling een maandsluiting houden. Gebed, psalmen zingen en na de uitleg van het Bijbel gedeelte met elkaar in gesprek gaan wordt als erg waardevol ervaren. De jarigen van de maand mogen een psalm opgeven.

Creatief team

Een creatief team, met oog voor de deelnemers staat klaar om elke dag weer stimulerend en activerend te werken. De begeleiders werken op verschillende groepen, bij ziekte of afwezigheid is er zodoende altijd een bekende begeleider. Het zijn vooral vrouwelijke begeleiders maar de mannelijke deelnemers zijn blij met een paar mannen in ons team. Er zijn tenslotte altijd mannenzaken te bespreken… Bij diverse activiteiten of groepsuitjes zijn er enthousiaste vrijwilligers die meehelpen. Zowel deelnemers als vrijwilligers genieten van deze contacten.
 
Deelnemers van DAC Kroonheim werken ook op de volgende dependances:

DAC Kroonheim: een dagbestedingscentrum met oog voor de mogelijkheden van deelnemers én het gedrag/zorg of hulpvraag van de deelnemers en groep.

Adres en contactgegevens:

Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over dagactiviteitencentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met dhr. A. (Bram) Aarnoudse, manager instelling.

Dagactiviteitencentrum Kroonheim
't Hof 12
3888 MH Uddel
T 088 238 58 00
aaarnoudse@adullamzorg.nl

Bel DAC Kroonheim
088 238 58 00

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie