DAC Kroonheim

Op een ruime locatie waar de kleur bepaald wordt door het seizoen, ligt het centrum voor werken en leren ‘Kroonheim’. Elke dag zijn hier 50 cliënten aan het werk of leren en doen activiteiten. Hierdoor stimuleren we iedere cliënt in de mogelijkheden die hij of zij heeft.

Arbeidsgerichte werkzaamheden

Kroonheim biedt werk en dagbesteding aan jongere en oudere zorgvragers, wat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. 
 
Binnen Kroonheim worden dienstverlenende en productgerichte werkzaamheden verricht. Het verschilt per cliënt op welke wijze hij/zij hieraan deelneemt. Voor de één kan het al voldoende zijn om betrokken te zijn bij het proces en het samen bezig zijn te ervaren. Een ander is juist wel in staat om actief een bijdrage te leveren of zelfstandig een taak uit te voeren.
 
Een grote diversiteit is mogelijk: diverse soorten inpakwerk, stikkeren, producten maken voor de winkel, in de tuin werken, houtproducten maken, papier versnipperen en huishoudelijke taken. Rondom eten en drinken is het mooi en leerzaam om te ervaren hoe eerst de groenten gezaaid of gepoot worden. Na het opgroeien wordt dit schoongemaakt en ’s avonds lekker vers opgegeten of verkocht.

Met elkaar staan we sterk!

Op de groepen wordt gekeken naar wat iedereen kan en met elkaar proberen we de dag een zinvolle invulling te geven.

Kloofhout bestellen?

Hout kloven, meten en stapelen, de bewoners van Kroonheim zijn er druk mee.
In samenwerking met Van de Pol uit Garderen wordt kloofhout verkocht, en de winst is voor Adullam. Een mooi voorbeeld van werken in en met de samenleving!

Kloofhout kopen? Mail dan naar wjvandepol@gmail.com of bel 06 83 91 69 38.

Winkel

Onze winkel ’t Kroontje is een bezoek waard. In deze winkel werken deelnemers met (zeep)artikelen, die ze inpakken en verkopen.

De Kroonhoeve

Op 2 kilometer afstand van Kroonheim staat activiteitenboerderij ‘De Kroonhoeve’; dependance van Kroonheim. Veel bewoners van Kroonheim werken hier dagelijks op de boerderij. Een prachtige werkplek voor veel cliënten!

Belevingsgerichte/sensopathische activiteiten

In het dagactiviteitencentrum worden aan cliënten met een meervoudige beperking sensopathische activiteiten geboden. Vaak hebben deze cliënten behoefte aan duidelijkheid, herkenbaarheid en veiligheid. Dit halen zij uit de begeleiding, de ruimte en het dagritme. Door het dagprogramma te herhalen en op eenzelfde manier aan te bieden (met een duidelijke op- en afbouw en in een rustig tempo) is de cliënt in staat het programma te herkennen. De activiteiten zijn gericht op het ervaren en beleven, waarbij de zintuigen (horen, zien, proeven, voelen, ruiken) centraal staan. Iedere cliënt heeft een individueel activiteitenprogramma.

Dagindeling

Rond half 10 komen de cliënten aan op hun werk in Kroonheim waarna de dagopening wordt gehouden. Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Tussentijds worden evaluatiegesprekjes met deelnemers gehouden en wordt er aan doelen gewerkt. Het einde van de dag sluiten we af met een lied, lezen uit een (dag)boek en gebed.

Maandelijks komt een dominee of ouderling een maandsluiting houden. Gebed, psalmen zingen en na de uitleg van het Bijbel gedeelte met elkaar in gesprek gaan wordt als erg waardevol ervaren.
 
Deelnemers van DAC Kroonheim werken ook op de volgende dependances:

DAC Kroonheim: een dagbestedingscentrum met oog voor de mogelijkheden van deelnemers én het gedrag/zorg of hulpvraag van de deelnemers en groep.

Team en vrijwilligers 

Een team medewerkers dat enthousiasme uitstraalt en hart heeft voor het werken met en voor de deelnemers die Kroonheim bezoeken. De collega’s geven en krijgen energie in dit dagelijkse werk. Met elkaar vormen we een team dat elkaar aanvult om de juiste afstemming te vinden voor de begeleiding en verzorging van de deelnemers. Veel in het werk gebeurt samen met de diverse vrijwilligers. Zo zijn er groepsvrijwilligers die assisteren bij allerhande activiteiten, klusjesmannen, strijkvrijwilligers en vrijwilligers die ondersteuning bieden in de activiteiten die geboden worden. Kortom, vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in Kroonheim.

Kroonheim is een prachtige locatie om te werken, zowel voor cliënten en collega's als voor vrijwilligers!

Adres en contactgegevens:

Wilt u uw kind/familielid aanmelden? Lees ook de pagina op deze website over dagactiviteitencentrum. Voor verdere informatie over deze locatie kunt u contact opnemen met dhr. J.F. (Johan) Riezebos, manager instelling.

Dagactiviteitencentrum Kroonheim
't Hof 12
3888 MH Uddel
T 088 238 58 30
jfriezebos@adullamzorg.nl

Bel DAC Kroonheim
088 238 58 30

Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie