Vrijwilliger zijn maakt het verschil!
Marieke Barth is vrijwilligerscoördinator van Waardheim in Puttershoek.

Door veranderend beleid van de overheid is de behoefte aan vrijwilligers toegenomen. Als vrijwilligerscoördinator mag ik een bijdrage leveren aan het stroomlijnen van de vrijwilligerstaken op de groepen en in de gastgezinnen.

Het is steeds weer mooi om het ‘samenspel’ tussen begeleiders en vrijwilligers te ervaren. Daarbij hebben begeleiders de specifieke kennis die nodig is om de deelnemers te begeleiden en zijn er een groot aantal taken welke prima door de vrijwilliger, onder verantwoordelijkheid van de begeleider, zijn uit te voeren. De schakel daartussen is mijn werk als vrijwilligerscoördinator. Iedere vrijwilliger heeft daarbij zijn of haar eigen kennis en interesses. Met elkaar hebben we één doel voor ogen: een warme en veilige omgeving creëren voor de deelnemers van Waardheim.

Het contact met de vrijwilligers, deelnemers en het team vind ik ontzettend leuk. Er heerst een positieve sfeer op Waardheim, waardoor het als vrijwilliger ook leuk is om op Waardheim bezig te zijn. Wanneer een deelnemer terugkomt van een gastgezin en er enthousiaste verhalen worden verteld met daarbij een glunderend gezicht: dan spreekt mij dat enorm aan. Of er komt een vrijwilliger binnen om een deelnemer voor te lezen: ik zie de deelnemer dan blij worden. Zo zijn er nog talloze voorbeelden op te noemen. Kleine dingen om te doen voor een vrijwilliger, maar zeker voor een deelnemer meer dan waardevol!
Wil je ook vrijwilliger worden bij Adullam? Op welke manier ben jij betrokken bij Adullam? Wat kun jij betekenen als vrijwilliger? Wil je je vrije tijd op een zinvolle manier invullen? Zet je talenten in voor je medemens en meld je aan als vrijwilliger. Bekijk onze vacatures