Filter de vacatures Bekijk vacatures per provincie:Vacatures voor vrijwilligers Wij kunnen niet zonder je!

Lees verder
Terug naar alle vacatures Voorzitter Raad van Toezicht Locatie: Centraal bureau Provincie: Gelderland Plaats: Barneveld Kent u de balans tussen verdiepende betrokkenheid en onafhankelijk afstand houden? Bent u de verbindende sparringpartner voor de Raad van Bestuur?   Vanwege het periodieke aftreden van de voorzitter zoeken wij een: 
 
Voorzitter Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Adullam. Met het oog daarop volgt de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen de Adullam-stichtingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur vanuit haar expertise met raad en advies terzijde en is daarnaast verantwoordelijk voor een goed functionerende Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van Adullam bestaat momenteel uit negen leden en vergadert zes tot acht keer per jaar. Daarnaast zijn de leden betrokken bij een aantal Adullam-brede bijeenkomsten en diverse andere activiteiten in het kader van hun toezichthoudende taak.

Kandidaten voor deze functie:
 • Stemmen volledig in met de grondslag van Adullam;
 • Hebben academisch denk- en werkniveau;
 • Beschikken over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • Beschikken over voldoende tijd om hun taak uit te voeren.
Naast de algemene profieleisen voor leden van de RvT worden van de voorzitter de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij:
 • over brede maatschappelijke ervaring te beschikken en met name over ervaring op niveau van bestuur en toezichthouden;
 • het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • kennis en ervaring te hebben met hedendaagse governance vraagstukken;
 • over de eigenschappen te beschikken om de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht in goede banen te leiden;
 • een goede gespreks- en sparringpartner voor de bestuurder te zijn;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
 • inzicht en interesse te hebben in risico's verbonden aan een complexe professionele (zorg)organisatie;
 • een visie te hebben op professioneel toezicht.
Profiel
In de uitgebreide profielschets van de Raad van Toezicht kunt u lezen wat Adullam van de voorzitter van Raad van Toezicht verwacht en wat de functie inhoudt.
Een profielschets kunt u opvragen bij de heer Van der Vlies, secretaris Raad van Toezicht.
 
De vacature betreft een zetel van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Sollicitanten dienen belijdend lid te zijn van dit kerkverband. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering voor de uitoefening van hun functie.
Algemene informatie over deze vacature Sluitingsdatum
D.V. 28 juni 2019.

Contactpersoon
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij ir. B.J. van der Vlies,
secretaris Raad van Toezicht, T  0346 21 15 97.
 
Sollicitaties
De werving voor deze vacature vindt zowel intern als extern plaats.

Uw sollicitatie kunt u sturen aan:
Raad van Toezicht Adullam
t.a.v. de heer ir. B.J. van der Vlies
Per e-mail: raadvantoezicht@adullamzorg.nl
Of per post:  p/a Postbus 19,  3770 AA Barneveld (o.v.v. ‘vertrouwelijk’)

Maak voor uw sollicitatie geen gebruik van onderstaande link ‘reageer op deze vacature’. Reageer op deze vacature
Of stuur deze vacature door
 Deel deze vacature via LinkedIn
 Deel dit nieuws via Whatsapp