Werk vanuit je hart

Ieder mens is waardevol, ook mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Werken met je beperkte medemens, is werken vanuit je hart. En er zelf heel veel voor terugkrijgen. Lees hier de lesbrief en ontdek het zelf…
 
Om jongeren vroeg te laten kennis maken met de gehandicaptenzorg geven medewerkers van Adullam voorlichting op middelbare scholen. Samen met Siloah en De Schutse promoot Adullam de gehandicaptenzorg binnen het middelbaar onderwijs.

Aanpak

Diverse ambassadeurs geven gastlessen op de verschillende reformatorische scholen in heel Nederland. Ook vertegenwoordigen deze ambassadeurs de drie organisaties op beroepenmarkten of andere voorlichtingsbijeenkomsten. Hiermee geven we jongeren meer informatie over wat werken in de gehandicaptenzorg inhoudt en welke opleidingen hiervoor nodig zijn.
 
Scholieren van de middelbare school kunnen ook een maatschappelijke stage bij Adullam lopen. Op diverse manieren kunnen ze ingezet worden. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de locatiecoördinator van de betreffende voorziening.
 
“Als je echt tijd neemt voor gehandicapten en contact met ze maakt, merk je dat je een vertrouwensband met ze krijgt. Niet alleen vanuit jou; het komt van beide kanten.”

“…de vertrouwensband komt van beide kanten…”

Wil je meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor het houden van een presentatie bij jou op school? Maak gebruik van onderstaand antwoordformulier.
 
[{"level":"1"}]
{"label":"Informatie of presentatie aanvragen"}
[]

Informatie of presentatie aanvragen

[{"has_placeholder":"true","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Contactpersoon"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Naam van je school","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Plaats van je school","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Laat ons weten welke informatie je wenst te ontvangen.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]
“Na een seculiere instelling koos ik bewust voor Adullam”