Opleiding en ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers deskundig blijven op hun vakgebied en zich ontwikkelen en verder professionaliseren. Belangrijk onderdeel is het vormgeven aan de identiteit en medewerkers stimuleren om door te groeien. Adullam wordt ervaren als een prettige werkgever.
 
Adullam biedt naast identiteitsgebonden zorg ook kwalitatief verantwoorde zorg. Om de scholing en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, stelt Adullam hiervoor minstens 2% van de loonsom beschikbaar.

Cursussen en trainingen

Naast de beroepsopleidingen krijgen de medewerkers de mogelijkheid om zich verder te laten bijscholen of aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer. Samen met de leidinggevende kijken we naar wat nodig is binnen de teams qua bijscholing. Denk daarbij aan o.a. intervisie, teamtrainingen en feedbacktrainingen. Vaak richt de bijscholing zich op bepaalde problematiek bij zorgvragers.
 
De identiteit van Adullam is ons bestaansrecht. We geven er daarom actief vorm aan. Aangezien medewerkers de cultuurdragers zijn binnen de verschillende voorzieningen, organiseren we voor nieuwe medewerkers een cursus Identiteit. De volgende onderwerpen komen aan de orde: identiteit en grondhouding, Bijbels onderwijs, identiteit en autisme, begeleidingsproblemen, moderne media, vrijetijdsbesteding en seksualiteit en handicap. De medewerkers ervaren deze cursus als een nuttig en direct toepasbaar hulpmiddel.

Adullam investeert in kennis en kunde van haar medewerkers.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

In principe neemt Adullam medewerkers in dienst die de juiste vooropleiding hebben. Ook hebben we op sommige voorzieningen incidenteel leerplekken. Deze leerplek is bedoeld voor een medewerker die wel geschikt lijkt, maar nog niet beschikt over de juiste vooropleiding. Deze medewerker nemen we dan aan als leerling waarbij Adullam de opleiding vergoedt.

Adullam biedt binnen verschillende functies leerplekken aan haar medewerkers.

De leerling werkt gemiddeld vier dagen op een woon- of activiteitengroep en gaat één dag in de week naar school. Op de werkplek zijn voldoende mogelijkheden om de benodigde competenties uit te breiden en aan opdrachten te werken. Daarnaast werkt de leerling volledig mee op de groep en wordt hij/zij begeleid door een ervaren woon- of activiteitenbegeleider.

Doorgroeimogelijkheid

Om medewerkers door te laten groeien, biedt Adullam de mogelijkheid om na een vooropleiding van bijvoorbeeld niveau 3 of niveau 4, een vervolgopleiding van niveau 4 of niveau 5 te volgen. Hiermee kunnen medewerkers solliciteren naar een hogere functie. Ook bij deze opleiding werkt de medewerker gemiddeld vier dagen per week en gaat hij/zij één dag per week naar school. Op de voorziening krijgt de medewerker onder begeleiding van een collega de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en door te groeien naar een andere functie.
 
Direct solliciteren? Kijk hier voor de openstaande vacatures.
Na een dag meelopen wist ik het: ik kies voor Adullam!