"Cliënten het gewone leven laten ervaren"

“Uniek en historisch dat we behandelaars in dienst hebben,” noemt Jan-Dirk Meijering, Manager Zorg bij Adullam, de opzet van een compleet nieuwe afdeling van orthopedagogen. Het is de eerste afdeling met een bijzondere specialisatie.

Sinds de zomer heeft Adullam haar eigen behandelaars in dienst. Twee vaste orthopedagogen zijn nu aan het werk. Op bijna alle locaties is er ruimte voor nog meer orthopedagogen. Het nieuwe team komt voort uit Adullams beleid om het aantal ingehuurde professionals omlaag te brengen en met zoveel mogelijk vaste medewerkers te werken. “Overigens met alle waardering voor de externe krachten die zich jarenlang hebben ingespannen voor onze organisatie,” benadrukt Meijering.

Visie vertolken 
Meijering: “Een eigen afdeling was al langer een droom. Vaste gezichten zijn goed voor onze cliënten. Het ervaren van het gewone leven en de behandeling zijn een belangrijke factor in onze zorg. Daar horen collega’s bij die gedreven zijn en hun deskundigheid vanuit onze zorgvisie (naar het ASBM-model) vormgeven. Met vaste medewerkers zijn de omstandigheden hiervoor optimaal.”

“Een orthopedagoog heeft een cruciale functie en staat dicht bij cliënten en hun ouders. Ze zijn behandelaars van de cliënten en zijn indirect bezig om cliënten het gewone leven te laten ervaren. Zij zijn aanwezig op de groepen, brengen de behoefte van de cliënten in kaart en zijn bezig met diagnostiek. Zij dragen ook de ASBM-visie uit richting medewerkers. Daarom vinden we het zo belangrijk om orthopedagogen in dienst te hebben. Zij hebben bewust voor onze visie gekozen waardoor de aansluiting met cliënten en medewerkers optimaal is."

“Orthopedagogen werken intensief samen met evb’ers, teamleiders en bijvoorbeeld de locatiemanager. Nauw samenwerken gaat meestal makkelijker wanneer je aan een organisatie verbonden bent. Het complexe, langdurige proces van zorgtoeleiding bijvoorbeeld (het matchen van een cliënt bij een team aan de hand van zijn zorgbehoefte, red.), vereist goed inzicht in de profielen van de teams om te voorkomen dat cliënten niet op hun plek zitten. Dit proces kan hierdoor sneller en soepeler verlopen.”

Binden en boeien
Een eigen afdeling orthopedagogen sluit ook aan bij Adullams langetermijn personeelsbeleid om medewerkers te blijven binden en boeien aan de organisatie. Meijering: “We kunnen meer mogelijkheden bieden aan onze eigen medewerkers die willen doorgroeien naar een functie van orthopedagoog. Stel dat een begeleider met hbo-niveau graag orthopedagoog wil worden, dan kan hij sommige gevallen in twee jaar zijn diploma hebben onder begeleiding van een van onze orthopedagogen.”

“En we geven onze vaste orthopedagogen alle ruimte om hun eigen werk in te vullen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de keus van hun onderzoeksmethodes. Zo kunnen ze nog beter inspelen op de behoeftes van onze cliënten.”

Werven
Op lange termijn zal er een einde komen aan de inhuur van professionele externe orthopedagogen. Meer orthopedagogen zijn nodig, dus solliciteer gerust! Ben je nog geen orthopedagoog maar heb je wel de ambitie, ook dan ben je welkom voor een sollicitatie! Voor meer informatie, bel of app naar 06 37 18 40 23. Stuur je sollicitatie naar hr@adullamzorg.nl.

Binnen onze vakgroep orthopedagogiek hebben we de volgende vacatures:
Teamleider orthopedagogiek
Orthopedagoog
Medewerker orthopedagogiek
Wil je ook werken bij Adullam? Wil jij een rol spelen in de verzorging en begeleiding van mensen met een beperking? Heb jij aandacht voor de mogelijkheden en het ontplooien van talenten van je medemens? Vind je het belangrijk om identiteitsgebonden zorg te verlenen? Bekijk onze vacatures