9

Verkoop- en inzamelacties

Het recyclen en hergebruiken van materialen zijn goede voorbeelden van duurzaamheid. Adullam heeft dit ook zo verwoord in haar kernwaarden. Diverse comités, particulieren én Adullam-voorzieningen zamelen een grote diversiteit aan goederen in. Grotere apparaten worden door deelnemers gedemonteerd en gerecycled. Zegels of waardepunten worden ingeruild tegen nuttige goederen, die binnen Adullam goed gebruikt kunnen worden.

Wilt u betrokken raken bij het werk van Adullam? Meld u aan als inzamelpunt! Het is ook mogelijk om een nieuwe inzameling te starten: inzamelen van oude mobiele telefoons, inzamelen van lege drankblikjes, inzamelen van …

Verken hiernaast de diverse mogelijkheden om Adullam te ondersteunen in het verzamelen en sparen van:
Recyclen is goed voor het milieu en levert ook nog wat op voor Adullam. Doe mee en lever het volgende in:

Wat zamelt u in?

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie