Over dit project

Gericht op de toekomst worden op diverse locaties belangrijke aanpassingen gedaan. Daarvoor zijn soms verbouwingen nodig. Zo blijft de zorg en begeleiding ook in de toekomst betaalbaar.
Adullam realiseert in de komende jaren op diverse locaties nieuwbouw, zowel voor wonen als voor dagbesteding. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de bewoners en de overlast zo beperkt mogelijk te houden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Het gebruikelijke budget voorziet niet in deze meer-uren, terwijl Adullam deze zaken wel goed wil doordenken en voorbereiden.
Ook zijn er middelen nodig voor het verder ontwikkelen van bestaande groepen, zoals op Beekheim of juist bij het kleinschalig opstarten van de zorg. Wilt u hieraan bijdragen?

Dankzij uw steun kan Adullam de zorgverlening klaarmaken voor de toekomst.

Concrete doelen voor 2019
  • Er is extra inzet nodig vande medewerkers en het management voor de voorbereidingen van de geplande nieuwbouw in Staphorst (woonvoorziening en DAC), bij de Eliëzerhof (oriëntatie op nieuwe locatie) en bij Kroonheim (nieuwbouw wonen).
  • Vanwege de kleinschaligheid en het opstarten van het KDC De Klimop in Zwolle zijn aanvullende middelen nodig.
  • Op Beekheim werken we aan een toekomstbestendige groepsindeling. Op korte termijn hebben we dan te maken met leegstand en dus extra kosten.

Bekijk foto’s

Locatie(s): Kroonheim, DAC Horstheim, KDC De Klimop, Lindenheim, De Lindenhof, Schoonsterheim, Beekheim, AC Eliëzerhof

Comités die zich hebben verbonden aan dit project

Hieronder vindt u een overzicht van alle comités die zich verbonden hebben aan dit project
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie